Dam, Adolph Müller

Namn vid födseln Dam, Adolph Müller
Kön man
Ålder vid död 68 år, 1 månad, 16 dagar

Berättelse

Morfars Morfars Farfar Adolph Müller Dam
Han är den förste som antecknats såsom hotellägare och måste därför ha varit den som grundat Dams Hotell i Rönne. Av den utav Lisa Werdenhoff återgivna artikeln om hotellet framgår, att Adolph Müller Dams far efterlämnat dels en "ansenlig fyrlängad gård" i Rönne och dels ett större lantbruk, "Självägargården nr 20" i angränsande landsförsamlingen Knudsker. Sistnämnda gård var nästan utan byggnader och sköttes från gården i Rönne. Efter faderns död övertogs dessa egendomar av Adolph Müllers äldre bror Peder Christian, född 1788. Han avled emellertid redan 11/10 1819 och hans hustru hade dött ett år tidigare. Släktgårdarna övertogs då av Adolph Müller, som 1819 inte var mera än 19 år gammal. Hen fortsatte - sägs det - driften av köpmanshandel och jordbruk samt även gästgiveri, som alltså drivits förut och som tydligen utvecklades av Adolph Müller till hotell med namnet Dams Hotell. Nyssnämnda artikel om hotellet är lika mycket en berättelse om Adolph Müller Dam, som där beskrivs som en mycket driftig man men också en utpräglad sällskapsmänniska och skicklig amatörskådespelare. Han var också under åren 1843-51 "kaemner" i Rönne, alltså domare i s.k. kämnersrätt. Sådana domstolar fanns även i svenska städer till 1849. De dömde i enklare tvistemål.

Adolph Müller Dam gifte sig 10/8 1829 med Juliane Marie Thomsen, född 29/10 1806 och dotter till en mjölnare Christian Thomsen i Vordingborg och dennes hustru Rasmine Möller. Bortsett från två barn, som avled i späd ålder, fick makarna Dam tre döttrar och en son, alla födda i Rönne. Döttrarna var:
a) Ane Katrine, kallad Trine, född 29/4 1832 och avliden 9/3 1916,
b) Marie Adolfine, född 15/3 1840 och avliden 3/10 1905, samt
c) Augusta Tomasine, född troligen 1841 och avliden 6/11 1901.

Källa http://www.hardell.net/slhist/dam

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1800-07-04 Rönne, Bornholm    
Död 1868-08-20 Rönne, Bornholm    
Giftermål 1829-08-10 Rönne, Bornholm    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfar

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Kristiansen Dam, Pederc:a 1759-09-071809-09-10
Mor Adolphsdatter Müller, Anne Katrine1765-08-041802-11-04
    Bror     Dam, Adolph Christian 1787-10-15 1798-05-08
    Bror     Dam, Peder Christian 1788-10-23 1819-10-11
    Bror     Dam, Mads Kofoed Stender 1790-10-16
    Syster     Dam, Margrethe Kirstine 1792
    Syster     Dam, Agnethe 1792-11-26 1793-09-09
    Bror     Dam, Hans Christoffer 1794-08-01 1796-02-25
    Syster     Dam, Agnethe Cathrine 1796-04-12
    Syster     Dam, Karen Margrethe 1798-09-11
         Dam, Adolph Müller 1800-07-04 1868-08-20
    Bror     Dam, Hans Herman 1802-10-02 1802-11-15

Familjer

Familj för Dam, Adolph Müller och Thomsen, Juliane Marie

Gift Maka Thomsen, Juliane Marie ( * 1806-10-29 + 1888-03-02 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1829-08-10 Rönne, Bornholm    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Dam, Ane Katrine1832-04-291916-03-09
Dam, Carl Erasmi1835-01-191912-05-17
Dam, Marie Adolfine1840-03-151905-10-03
Dam, Augusta Tomasine1841-12-261901-11-06

Anor