Jens Christensen Hegelund 1

Namn vid födseln Jens Christensen Hegelund
Kön man
Ålder vid död omkring 56 år, 2 månader, 17 dagar

Berättelse

Jens Christensen Hegelund var borgare, köpman och borgmästare i Ribe.

Från Kajsa Bohm kommer följande text. Det är en fotostatkopia ur en bok som jag tror heter "Ribe bys historie". Av J. Kinck, Band 2, sid 150. Den handlar om förhållandena efter Jens Kristensen Hegelunds död.

11 Dage efter Oluf Pedersen, d. 18de Marts 1571, døde Byens anden Borgmester, Jens Kristensen Hegelund. Hans Død omtales af hans Son, den senere Biskop, på følgende Måde i hans Almanak : „Min Fader, Jens Hegelund, døde meget rolig i Tro på og brændende Påkaldelse af Guds Syn, efterat han havde haft en vexlende Skjæbne i Livet, nu kjed af dette Liv og af sit ganske Hjærte higende mod det himmelske Fædreneland". — Hans Formuesforhold havde i de senere År været meget dårlige. 1569 var han bleven fordelt for Gjæld, som han ikke kunde betale, og efter hans Død opsagde hans Börn Arv og Gjæld efter ham. Hans Ejendele bleve nu solgte for at tilfredsstille Kreditorerne. Ved d. 15de April 1572 bemærker Sönnen, at de bleve solgte ved Avktion, hvilket Salg varede i 7 Dage. Det synes dengang ikke at have været øvrigheden, som afholdt Avktioner; thi d. 25de April mødte 10 Mænd på Tinge og vidnede, at de „havde været i sal. Jens Hegelunds Hus og havde solgt alt hans rörlige Gods det Dyreste, de kunde, menige Gjældnere til Bedste, så at alt Gods, som nu fandtes efter i Huset, havde Peder Baggesen kjøbt og betalt, undtagen (nogle få Ting), som endnu vare beholdne, menige Gjældnere til Bedste". Kongen havde dog tilladt, at M. Peder Hegelund og hans Medarvinger beholdt Faderens skårne Klæder til et skjelligt Værd. Den 24de Februar 1573 mødte derfor 8 Vurderingsmænd på Tinget og vidnede, at de havde vurderet dem. Iblandt dem vare: 3 Hængekjortler, hvoraf 1 sort, underforet med sorte Skind, vurderet til 15 Dr., en Silketaftes, en Kamelots og en Damaskes Tröje, alle brune, til henholdsvis 1/2, 1 1/2 og 5 Dr., en sort ledsk (lejdisk) Kappe til 3 Dr., en sort Samarie med Ræve (Ræveskind) til 2 Dr., en Silketaftes Do. til 3 Dr., en sort, ærmeløs Damaskes Køllert til 11/2 Dr., et Par sorte engelske „Overtag" (Gamascher ?) med Strömper og Silke-„Udtag" til 3 Dr., 4 Skjorter.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse c:a 1515 Viborg, Jylland, Danmark    
Död 1571-03-18 Ribe, Jylland, Danmark    

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : morfars morfars farfars farmors farmors farmors farfar

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Christen Mortensen Hegelund14801571
Mor Agnes Pedersdatterföre 1480
         Jens Christensen Hegelund c:a 1515 1571-03-18

Familjer

Familj för Jens Christensen Hegelund och Anne Marine Pedersdatter

Gift Maka Anne Marine Pedersdatter ( * före 1530 + 1562-04-06 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål c:a 1540      
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Kristen Jensen Hegelund
Hans Jensen Hegelund
Jørgen Jensen Hegelund1581
Iver Jensen Hegelund1599
Jakob Jensen Hegelund1600
Agnete Jensdatter Hegelund1601
Peder Jensen Hegelund1542-06-09c:a 1613-02-18
Marie Jensdatter Hegelund15431570-04-23