Harding Skotving, Peter 1

Namn vid födseln Harding Skotving, Peter
Namn vid födseln Harding, Peder
Kön man
Ålder vid död omkring 58 år, 8 månader, 18 dagar

Berättelse

From "Rønnes vider og vedtægter af 2 Januari 1699", from a copy made by Augustus Viol, May 21, 1721:
Rønne vedtegt om hegneds holdelse med videre, som af sambtlig borgerskabet er indgaaed og vedtagen, bestaar udi følgende articuler.
1. Hvis gierder ikke befindes færdige til den 18de April aarligen, gives delforre til straf for hvert brøstfældigt giærde 1 mark danske. . . Og skulle allee disse bemeldte tyve og én articuler hvert aar herefter fornævnte 18de Aprilis lyde
logen oplæses for borgerskabet paa behørte giærds vides pladsen, paa det enhver kand disbædre vide sig derefter at rætte og for skade tage vare.

Actum Rønne den 2 januarii anno 1699. - D. Barch.
Phillip Rasch, Madtz Pedersen Wiborrig, Henning Bohne Heningsen, Willem Jacobszen, H. Jenssen, Lauritz Larszen, Mauritz Marchmand, Hermand Bohn, Jens Madszen Trelborg, Johan Bassilius, Rasmus Clemendsen, Jes Rasch, Peter Harding Schotwing, Rasmus Rasmussen, Oluf Pederszen, Niels Frost, Poul Hanszen Kofoed, Simon Holst, Jacob Thomeszen, Johan Wallerius, Esber Larszen Onsberg, Hermand Bohne Clauszen, Hendrich Brugmand, Michel Jacobszen, Lars Esperszen Onsberg, Lars Davidszen, H
ans Olszen, Niels N.N.S. Nielsen - eget skrevne navn, Jens J.I.S. Ibsen, Jens Nielszen Hiulmager, Michel Hanszen Møller, Peder Rosmand, Rasmus Hanszen, Jørgen Rosmand, Herman Bosz.

Rigtig copie efter originalen testerer den, som samme skrevet haver. Rønne dend 21de Maii 1721. - Augustus Violl.

From the 1701 tax-payer book of Rønne township:Page 637, Nørre Qvarter: Peitter Harding Schottewing; Tønderland sædsjord: - -; Skat af jord: 0; Benævnelse af ejendom: For Huus og Plads; Skat af hus: 200; Næringsvej: For Haandværk og Kiøbmandshandel; Skat af næringsvej: 20,200; Contribu
tion: 10,100; Byeschatt: 200; Præsteschatt: 10,000; Kircheschatt: 100; Total skat: 30,000.
Mention of Peter Harding Skotving and his father, Christian Michelsen Skotving, in the probate for Hans Olufsen Schou, June 4, 1703, page 445: "Anno 1703 dend 4 Junius er holden registering efter Erlig og Velakte nu salig mand Hans Ollufsen Skou, som boede, og døde paa 18tende Jord Eiendoms gaard beliggende her i Røestan. . . Peter Harding Skotving af Rønne fordred efter sin fremsendte sedel og opskrift for een deel tiende af fougdesteelen i Knudsker Sogn fra Aar 1687 til aar
1691, som skulle være indført i ded skifte forretning efter hans sal. fader Hr. Christen Michelsen Skotving, som var Sogne Præste i Rønne og Knudsker Sogn. . .".

This database researched and compiled by Norman Lee Madsen, Toronto, Ontario, Sept. 14, 2008.

Berättelse

Morfars Morfars Farfars Mormors MorfarPeter Harding Skovtving
Enligt Kajsa Bohms uppgifter ska han ha varit löjtnant och landstingsskrivare.
I Winnie Mikkelsens släktregister var han köpman och hantverkare.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse c:a 1674 Rönne, Bornholm   2
Död 1732-09-19 Rönne, Bornholm   3
Yrke efter 1717-08-21   Löjtnant och landstingsskrivare  

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars mormors morfar

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Michelsen Skotving, Christianc:a 16451692-02-25
Mor Hardingsdatter, Cathrine16531704
         Harding Skotving, Peter c:a 1674 1732-09-19

Familjer

Familj Harding Skotving, Peter

   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål     0  

Familj för Harding Skotving, Peter och NNsdatter, Anne Elisabeth

Gift Maka NNsdatter, Anne Elisabeth ( * c:a 1667 + 1746-08-27 )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Pedersdatter Harding, Cathrinec:a 17041774-12-20

Attribut

Typ Värde Notiser Källor
REFN note