Hoberg, Anna Stina

Namn vid födseln Hoberg, Anna Stina
Alias Winberg, Anna Stina
Kön kvinna
Ålder vid död 33 år, 2 månader

Berättelse

Morfars Farfars Mormors Mor Anna Stina Hoberg
Född i Askersund. Vid födelsen, liksom i Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1), sid 85, står namnet Anna Stina, men i senare källor står endast Anna. Jag hittade henne först där hon står som mor i Askersunds Stadsförsamlings födelsebok (C:2) vid Morfars Farfars Mormors födelse 6/5 1774, men även hennes egen födelse finns med i sammabok. Hennes namn är överstruket och markeratmed ett kors i Askersunds Stadsförsamlings husförhörslängd 1786-1790 (AI:2, Fol. 110). Det står 1782 under rubriken "Död". Datumet framgår av död- och begravningsboken. Dödsorsaken var inflammation.

Handelsmannen Erik Hoberg, född 1750, Johan Hoberg, född 1752, och Handelsmannen Olof Hoberg, född 1756, verkar vara släktingar, eventuellt bröder, till Anna. De finns med i personregistret i början av husförhörslängden (AI:2), där Erik och Olof dessutom finns bl.a. på sid. 110, samma som Anders Winbergs familj.

Berättelse

År 1782 den 28 Maii blef til följe af
Loflige Magistratens undertecknade Laga
Boupteckning hållen hos handlande Bor-
garen Anders Winberg å undertecknade
Magistratens ledamöter efter Winbergs med
döden aflidna Kära hustru, i lifstiden An-
na Hoberg, hwilken efter sig lämnadt Söner-
na Erich å 9:de året och Anders (5 mån) ..weckor
gammal samt döttrarne Anna Catharina
på åttonde året och Christina Margareta
på 4:de året gammal hwilkas rätt att be-
waka sig instälte handlande Borgaren
Johan Hoberg såsom ärwande barnens moder
broder (hans bror Eric nämns också, men texten är överstruken).
Ägendomen uppgafs av Fadren Win
berg i följande ordning, wara
(och sedan kommer inventarierna)
Behållningen var 1678:10 Riksdaler Specie.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1748-11-06 Askersunds stad, Närke, Örebro län    
Död 1782-01-06 Askersunds stad, Närke, Örebro län    

Orsak: inflammation

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farfars mormors mor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Hoberg, Erik1715-05-151765-08-10
Mor Quist, Catharina1726-03-161771-04-16
         Hoberg, Anna Stina 1748-11-06 1782-01-06
    Bror     Hoberg, Eric 1750-09-27
    Bror     Hoberg, Johan 1752-07-26
    Syster     Hoberg, Catharina 1754 före 1760
    Bror     Hoberg, Olof 1756-10-05
    Bror     Hoberg, Peter 1760-08-00 1763

Familjer

Familj för Winberg, Anders och Hoberg, Anna Stina

Gift Make Winberg, Anders ( * 1745-03-11 + 1806-03-08 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1768-10-09 Askersunds stad, Närke, Örebro län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Winberg, Eric Ingemar1772-04-18
Winberg, Anna Catharina1774-05-061823-12-27
Winberg, Christina Margareta1779-01-22
Winberg, Anders1781-09-30