Älghult dödbok 1752 Karin Nilsdotter

Berättelse

Äncka Karin Nilsdotter i Kullagården, sjukdom och fel i barnsäng, som i hela lifstiden widhängde, dertil kom, emot döden, swulnad och wärk i ben, mage och bröst; 60 åhr gammal