Simonsen

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Simonsen. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Broder före 1335 efter 1360