Rehn

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Rehn. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Catharina 1653-11-03 1716-05-17 Gulicius Magni Blix Samuel Edvardi Rehn Catharina Mårtensdotter Ruuth
Ewert 1570 1651  
Samuel 1614 1680 Catharina Mårtensdotter Ruuth Ewert Ericsson Rehn