Pæling

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Pæling. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Tue före 1308 efter 1328 Niels Jonsen Rani