Bild

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Bild. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Joen c:a 1305 efter 1335 Niels Olufsen Bild NN Nielsdatter
NN c:a 1325 efter 1345 Lauge Nicolausen Uf Joen Nielsen Bild
NN före 1410   Peder Johansen Uf Otte Strangesen Bild
Niels före 1265 efter 1322 NN Nielsdatter Oluf Haraldsen Litle Cecilie Strangesdatter Ulfeldt
Otte före 1350 efter 1410 Strange Thuesen Brun