Hals

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Hals. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Aage före 1320    
Anne c:a 1460 1535 Poul Olsen Ødbern Pedersen Hals NN Andersdatter Galen
Peder c:a 1350 1407 Marine Clausdatter Aage Hals
Peder 1410 efter 1457 Ødbern Pedersen Hals
Ødbern före 1375   Peder Aagesen Hals Marine Clausdatter
Ødbern c:a 1430 c:a 1467 NN Andersdatter Galen Peder Ødbernsen Hals