Krage

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Krage. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Eskild före 1230 efter 1277  
Eskild före 1290 efter 1337 Eskild Krage