Gerard

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Gerard. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
före 1125 efter 1150