Rask

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Rask. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Hans 1787-04-28   Brita Svensdotter Peter Hansson Lena Nilsdotter
Sophia 1823-01-20 1865-12-26 Albrecht Haglund Hans Rask Brita Svensdotter