Jakob och Johannes, Stockholms Stad, Stockholms län

Församling Jakob och Johannes
Delstat Stockholms län
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Jakob och Johannes
 
Omgivet av
Stockholms Stad
Uppland
 
Plats innesluter
Norrlandsgatan 54