Franken

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Franken. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Ludvig I 778 840-06-20 Judith av Bayern, Irmingard, Karl den store Hildegard av Vinzgau