Franchi

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Franchi. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Hendrich 1736-03-12     Hindric Olofsson Franchi Ella Olofsdotter
Hindric 1689 1783-09-09 Ella Olofsdotter Olof Erichsson Franck
Johan 1745-05-01     Hindric Olofsson Franchi Ella Olofsdotter
Margareta 1768-05-19 1840-03-09 Jacob Larsson Malmström Franchila Olof Hindricsson Franchi
Olof 1741-12-26 1808 Hindric Olofsson Franchi Ella Olofsdotter