Vendelbo

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Vendelbo. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Christiern c:a 1358 c:a 1401 Ellene Nielsdatter Bugge Peder Vendelbo
Christina c:a 1360 1401 Hans Henningsen van Podebusk Christiern Pedersen Vendelbo Ellene Nielsdatter Bugge
Peder före 1279   Sophie Hvide  
Peder före 1300   Peder Vendelbo Sophie Hvide