Roth

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Roth. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Anders     Christina Elling  
Anna Elisabeth 1709-04-22 1793-06-30 Daniel Rylander Anders Roth Christina Elling