Tuoma

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Tuoma. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Stina 1731 1800-03-24 Lars Johansson Suaninki Eric Thomasson Tuomas Margareta Josephsdotter Lauri