Bure

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Bure. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Anders c:a 1425   Bur-Mariet Olof Hersesson Bure
Anna   efter 1566 Olof Mårtensson Olof Jonsson Bure Sigrid
Anna 1505   Lars Andersson Moses Jakobsson Bure
Erik c:a 1075 Tord Jerker Bure
Fale, Hin Gamle c:a 1120   Herse Eriksson Bure
Fale, hin Unge c:a 1320   Ingeborg Nikolaus Fartheignsson Bure
Fali, Hin Unge c:a 1160   Herse Falesson Bure
Fartheign, hin Gamle c:a 1250 1324 Herse Falesson Bure d.ä.
Gunnar Herse c:a 1025   Tord i Byr
Herse c:a 1095   Erik Thordsson Bure
Herse c:a 1140   Fale Bure Hin Gamle
Herse, d.ä. c:a 1180   Fali Bure Hin Unge
Herse c:a 1350 1387 Ätte Olofsdotter Fale Bure hin Unge Ingeborg
Jakob 1445   Kjellög Olofsdotter Anders Olofsson Bure Bur-Mariet
Jon 1430   Olof Hersesson Bure
Katharina     Johan Bruno Olof Rolandsson Bure Kierstin Larsdotter Lechandra
Moses 1475   Jakob Andersson Bure Kjellög Olofsdotter
Nikolaus c:a 1285 c:a 1352 Fartheign Bure hin Gamle
Olaus 1543 1614 Ursila Kristoffersdotter Lars Andersson Anna Mosesdotter Bure
Olof     Sigrid Jon Olofsson Bure
Olof c:a 1380   Herse Falesson Bure Ätte Olofsdotter
Olof c:a 1630 1697-05-27 Kierstin Larsdotter Lechandra Roland Olai Bure Katharina Björnsdotter
Roland 1587-12-11 1670 Katharina Björnsdotter Olaus Laurentii Bure Ursila Kristoffersdotter
Tord Jerker 1050   Gunnar Herse Bure