Willström

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Willström. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Carl Peter 1801-04-11     Johan Willström Margareta Kinnström
Johan 1766-06-24 1836-05-26 Margareta Kinnström Peter Willström Lena Caisa Bergström
Johan Fredric 1795-09-04 före 1810   Johan Willström Margareta Kinnström
Maria Lovisa 1794-02-16 1883-03-17 Anders Johan Bäckström Johan Willström Margareta Kinnström
Peter     Lena Caisa Bergström  
Sophia Dorotea 1801-04-11 före 1810   Johan Willström Margareta Kinnström