Lange

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Lange. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
NN före 1600 Matthias Hoe