Storråda

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Storråda. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Sigrid c:a 945 c:a 1000 Erik Segersäll av Sverige, Sven I “Tveskägg” Haraldsen av Danmark Skoglar-Toste