Moltke

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Moltke. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Christine Evertsdatter före 1355 efter 1388 Eskild Bosen Falk Evert Moltke Helene Olufsdatter Lunge
Eberhart före 1245 1310 Johannes Moltke
Eberhart före 1290 efter 1328 Eberhart Moltke
Evert före 1330 c:a 1366 Helene Olufsdatter Lunge Eberhart Moltke
Johannes före 1225 efter 1266 NN Moltke
NN före 1190 efter 1210