Kent

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Kent. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Eafa uppskattat c:a 750   Eoppa of Kent
Ealhmund     Eafa of Kent
Eoppa uppskattat c:a 725   Ingild of Kent
Ingild uppskattat c:a 700