Berns

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Berns. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Karin 1666 1757-02-02 Eric Larsson Matthias Berns Ingeborg Holm
Matthias     Ingeborg Holm