Tuomas

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Tuomas. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Eric   Margareta Josephsdotter Lauri Thomas Larsson Narkaus Karin Jönsdotter