Bohn

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Bohn. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Claus c:a 1580 1622 Herman Bohn NN Henningsdatter Gagge
Claus 1657 1683-08-00 Elisabeth Pedersdatter Marchmann Herman Mortensen Bohn Barbara Jørgensdatter
Henning 1575 1631 Herman Bohn NN Henningsdatter Gagge
Henning 1620 1689 Gertrud Madsdatter Claus Hermansen Bohn
Herman c:a 1530   NN Henningsdatter Gagge  
Herman c:a 1615 c:a 1665 Kirstine Madsdatter Claus Hermansen Bohn
Herman 1620 1668 Barbara Jørgensdatter Morten Henningsen Bohn
Karen c:a 1622 1696 Joen Bendtsen Morten Henningsen Bohn
Karen c:a 1645 1708   Henning Clausen Bohn Gertrud Madsdatter
Kirstine 1653-10-00 1709   Herman Mortensen Bohn Barbara Jørgensdatter
Kirstine 1654-10-04 1729-08-05 Philip Jessen Rasch Herman Clausen Bohn Kirstine Madsdatter
Mette 1681 1755-11-21 Jes Philipsen Rasch Claus Hermansen Bohn Elisabeth Pedersdatter Marchmann
Morten efter 1595 1650-03-19 Henning Hermansen Bohn