Olkkuri

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Olkkuri. Val av personens namn öppnar den personens egen sida.

Förnamn Födelse Död Partner Föräldrar
Joen     Olof Joensson Pajari
Ludvig     Joen Olsson Olkkuri