Josefina Wilhelmina Dam, född Petersson, samt hennes släkt på fädernet och mödernet

Författare Nils Baumgardt
Publiceringsinformation Ej publicerat dokument

Referenser

    1. Carl Viktor Cedergren
    1. Johan Gustaf Petersson
    1. Peter Magnison Petersson
    1. Josefina Wilhelmina Petersson Nilsson