Bornholms stamtavler

Författare Bjarne A. Kofoed
Publiceringsinformation Web site

Berättelse

I stort sett alla uppgifter om mina danska förfäder före 1700-talet är hämtade från denna enorma bornholmska släktdatabas, som innehåller 60 000 personer.

Referenser

    1. Hans Rasmussen Kjøller
    1. Hans Lauritsen