Bornholms stamtavler

Författare Bjarne A. Kofoed
Publiceringsinformation http://www.bornholm-stamtavle.dk

Berättelse

I stort sett alla uppgifter om mina danska förfäder före 1700-talet är hämtade från denna enorma bornholmska släktdatabas, som innehåller 60 000 personer.

Referenser

  1. Familj Jens Jacobsen Galen
  1. Christiern Pedersen Vendelbo
  1. Ancher Anthoni Anthonisen Müller
  1. Familjy om Peder Christensen och Ellen Olufsdatter
  1. Niels Lendi
  1. Mads Madsen Kofoed
  1. Familj Hans Nielsen
  1. Familjy om Thor Lauritsen och Karen Pedersdatter
  1. Hans Pedersen
  1. Familjy om Jørgen Pedersen Petræus och Elisabeth Johansdatter Meiger
  1. Familjy om Mads Clemen Balthazarsen Engel och Karen Hansdatter Ancher
  1. Familjy om Hans Jensen och Ellen Pedersdatter
  1. Familj Otte Strangesen Bild
  1. Peder Ødbernsen Hals
  1. Familj Harald "Kesja" Eriksen av Danmark
  1. Hans Henningsen van Podebusk
  1. Familjy om Henning Borantesen van Podebusk och Gisela Henningsdatter van Podebusk
  1. Familjy om Lauge Nicolausen Uf och NN Joensdatter Bild
  1. Familj Strange Ulfeldt
  1. Anne Elisabeth NNsdatter
  1. Hans Madsen Kofoed
  1. Sidsel Pedersdatter
  1. Familj Torkel "den Høje" Styrbjørnsen Sprakelegg
  1. Familjy om Aage Larsen och NN Andersdatter Gagge
  1. Elisabeth Johansdatter Meiger
  1. Peder Tuesen Rani
  1. Familjy om Erland NNsen Galen och Cecilie Herlogsdatter Galen
  1. Mads Hansen Kofoed
  1. Familjy om Jørgen Joensen Kloe och Valborg Mogensdatter
  1. Claus Lang
  1. Familj Peder Henrichsen Kofoed
  1. Familj Alexander Pedersen
  1. Knut II "den Helige" Svendsen av Danmark
  1. Familjy om Joen Bendtsen och Karen Mortensdatter Bohn
  1. Familjy om Hans Ivarsen Anchersen och Rachel Ivarsdatter Ravn
  1. Familjy om Jes Philipsen Rasch och Mette Clausdatter Bohn
  1. Familjy om Jarl Ulf Torkelsen af Danmark och Estrid Svendsdatter
  1. Familj Niels Jonsen Rani
  1. Familjy om Herlog NNsen och Margrethe Sunesdatter
  1. Niels Lendi
  1. Lene Nielsdatter
  1. Henning Borantesen van Podebusk
  1. Familjy om Mads Pedersen Kofoed och Karrine Hansdatter Kofoed
  1. Cecilie Knudsdatter
  1. Bodil Svendsdatter
  1. Botilla Nisdatter Krøger
  1. Peter Harding Skotving
  1. Familjy om Asser Skjalmsen Riig och Inge Eriksdatter
  1. Familjy om Jens Pedersen Skomager och Anne Nielsdatter
  1. Ødbern Pedersen Hals
  1. Estrid NNsdatter
  1. Familjy om Balthazar Engel och Anne Elisabeth NNsdatter
  1. Peder Laursen
  1. Anders Gagge
  1. Henning Jørgensen Gagge
  1. Familjy om Oluf Michelsen och Bendte Michelsdatter
  1. Peder Truedsen Myre
  1. Familjy om Skjalm Tokesen Hvide och Signe Asbjørnsdatter
  1. Oluf Michelsen
  1. Familjy om Hans Poulsen Ancher och Kirsten Jochumsdatter Sivers
  1. Aage Hals
  1. Mads Pedersen Kofoed
  1. Erik Folke av Götaland
  1. Karen Mortensdatter Bohn
  1. Familj Mogens Ibsen
  1. Elisabeth Elline Clausdatter Kames
  1. Familjy om Styrbjørn Olafsen den Stærke och Thyra Haraldsdatter
  1. NN Nielsdatter Peck
  1. Familj Niels Alexandersen Falster
  1. Robert I av Flandern
  1. Joen Bendtsen
  1. Familj Toke Trylle Palnesen
  1. Familjy om Ivarus Ancharius och Botilla NNsdatter
  1. Christen Mortensen Hegelund
  1. Familjy om Lasse Jensen Juul och NN NNsdatter
  1. Familjy om Herman Mortensen Bohn och Barbara Jørgensdatter
  1. Familjy om Niels Olufsen Bild och NN Nielsdatter
  1. Helena Gutormsdatter
  1. Asser Skjalmsen Riig
  1. Familj Peder Wefstsen
  1. Bendt Joensen
  1. Anne Jensdatter
  1. Familjy om Niels Hansen och Kirstine Lassesdatter Juul
  1. Philip Jessen Rasch
  1. Peder Jensen Hegelund
  1. Tue Pedersen Rani
  1. Familjy om Valdemar II Valdemarsen af Danmark Sejr och Helena Gutormsdatter
  1. Familj Jens Mattison Sochfod
  1. Familjy om Peder Ipsen och Anne Pedersdatter
  1. Familj Hans Olufsen Uf
  1. Hans Madsen Kofoed
  1. Erich Andersen Gagge
  1. Peder Vendelbo
  1. Niels Alexandersen Falster
  1. Familj Joen Nielsen Bild
  1. Familjy om Mads Madsen Kofoed och Anne Jensdatter
  1. Herman Clausen Bohn
  1. Familjy om Oluf Haraldsen Litle och Cecilie Strangesdatter Ulfeldt
  1. Familj Strange Andersen Ulfeldt
  1. Poul Olsen
  1. Familjy om Svend II Estridsen af Danmark och Rannveig Tordsdatter
  1. Søren Laursen Borringholm
  1. Morten Henningsen Bohn
  1. Kirsten Jensdatter Falk
  1. Familjy om Henning Tetzesen van Podebusk och Euphemia Jacobsdatter af Halland
  1. Wiebke Nielsdatter Nicolaj
  1. Karrine Hansdatter Kofoed
  1. Familj Oluf II Haraldsen av Skåne
  1. Kirstine Hermansdatter Bohn
  1. Familjy om Hans Poulsen Anchersen och Else Olufsdatter
  1. Familjy om Erik I "Ejegod" Svendsen af Danmark och Bodil Thrugotsdatter
  1. Familjy om Peder NNsen och Ingefred Assersdatter Hvide
  1. Mogens Ibsen
  1. Herman Bohn
  1. Stoislav af Rügen
  1. Jens Jacobsen Galen
  1. Familjy om Christen Mortensen Hegelund och Agnes Pedersdatter
  1. Anders Thuesen Galen
  1. Familj Peder Juul
  1. Familjy om Nicolaus Johansen Uf och Cecilie Laugesdatter
  1. Thue Andersen Galen
  1. Stig Tokesen Galen
  1. Familj Hans Svendsen
  1. Familj Ebbe Sunesen Galen
  1. Familj Lauge Laugesen Litle
  1. Familj Borante Nicolausen van Podebusk
  1. Jørgen Pedersen
  1. Valborg Bendtsdatter Kloe
  1. Jørgen Joensen Kloe
  1. Familjy om Hans Madsen Kofoed och Karen Clausdatter Kjøller
  1. Claus Kames
  1. Henning Tetzesen van Podebusk
  1. Gunhild Hansdatter Uf
  1. Else Andersdatter
  1. Margrethe Poulsdatter Ancher
  1. Familj Tetze Stoislavsen de Podebusk
  1. Familjy om Valdemar I Knudsen af Danmark den Store och Sofia av Minsk
  1. Peder Henrichsen Kofoed
  1. Margrethe de Podebusk
  1. Henning Hansen van Podebusk
  1. Familj Nicolaus Stoislavsen de Podebusk
  1. Margrethe Jacobsdatter von Schinckel
  1. Familjy om Rasmus Pedersen och Ellen Nielsdatter
  1. Cecilie Jensdatter Galen
  1. NN NNsdatter Lang
  1. Magdalene Margrethe NNsdatter Heseler
  1. Familjy om Claus Clausen Kames och Margrethe Jacobsdatter von Schinckel
  1. Borante Nicolausen van Podebusk
  1. Familjy om Claus Hermansen Bohn och Elisabeth Pedersdatter Marchmann
  1. Familjy om Hans Mogensen och Karen Terchildsdatter
  1. Familjy om Harald Olufsen Marsk och Christine Ebbesdatter Galen
  1. Familjy om Thor Hansen och Kirsten Madsdatter Engel
  1. Aage Larsen
  1. Michel Christensen
  1. Christina Jensdatter Galen
  1. Familj Peder Tuesen Rani
  1. Familj Mouritz Jensen
  1. Familjy om Anders Strangesen Ulfeldt Grosen och Cecilie Esbernsdatter Hvide
  1. Gutorm NNsen
  1. Familjy om Knut II "den Helige" Svendsen av Danmark och Adele Mathilde av Flandern
  1. NN Andersdatter Galen
  1. Familjy om Hans Henningsen van Podebusk och Christina Christiernsdatter Vendelbo
  1. Familjy om Michel Christensen och Kirsten Andersdatter
  1. Hans Olufsen Uf
  1. Cathrine NNsdatter
  1. Jep Tuesen Rani
  1. Maren Hansdatter Ancher
  1. Palne Jonsen Juul
  1. Skjalm Tokesen Hvide
  1. Adele Mathilde av Flandern
  1. Familjy om Claus Philipsen Rasch och Sidsel Andersdatter
  1. Kirsten Andersdatter
  1. Familjy om Peder Kristiansen Dam och Anne Katrine Adolphsdatter Müller
  1. Marine Henningsdatter Podebusk
  1. Hans Ivarsen Anchersen
  1. Mads Pedersen Kofoed
  1. Asbjørn Ulfsen Sprackling
  1. Familjy om Henning Hansen van Podebusk och Kirsten Jensdatter Falk
  1. Familj Sune Skjalmsen
  1. Karrine Jepsdatter Rani
  1. Laurits Gjeddekjæft
  1. Familjy om Skammel Thuesen och NN Olufsdatter
  1. Peder Hansen
  1. Marine Clausdatter
  1. Familj Hans Pedersen Myre
  1. NN NNsdatter
  1. Jens Gunnisön
  1. Familjy om Peder Hansen Marchmann och Mette Mouritzdatter
  1. Familjy om Sune Ebbesen och Cecilie NNsdatter
  1. Gyda
  1. Peder NNsen
  1. Familjy om Wefst Pedersen och Margrethe Hansdatter
  1. Familjy om Herman Bohn och NN Henningsdatter Gagge
  1. Familjy om Anders Hansen och Karen Hansdatter
  1. Karen Jørgensdatter
  1. Familjy om Claus Hansen Kjøller och Bodil Svendsdatter
  1. Familj Toke Palnatoke Palnesen
  1. Familj Jochum Sivers
  1. Oluf Nielsen Sonne
  1. Familjy om Oluf Jensen och Ingeborg NNsdatter
  1. Familj Peder Vendelbo
  1. Familjy om Bendt Hansen och Sidsel Pedersdatter
  1. Hans Madsen Kofoed
  1. Johanne Hansdatter Kofoed
  1. Familjy om Christiern Pedersen Vendelbo och Ellene Nielsdatter Bugge
  1. Familjy om Oluf Sørensen och Margrethe Simonsdatter
  1. Signe Asbjørnsdatter
  1. Jørgen Pedersen Petræus
  1. Familj Niels Hansen
  1. Familj Johannes Uf
  1. Jon Ranesen Rani
  1. Familjy om Palne Slau Tokesen och Ingeborg Ottarsdatter
  1. Hans Pedersen Myre
  1. Peder Aagesen Hals
  1. Anders Aagesen Gagge
  1. Claus Clausen Kames
  1. Sofia av Minsk
  1. Nicolaus Stoislavsen de Podebusk
  1. Familjy om Bendt Jørgensen Kloe och Kirstine Hansdatter
  1. Bodil Nielsdatter
  1. Familjy om Jon Ranesen Rani och Elisabeth Nielsdatter
  1. Familj Tue Nielsen Pæling
  1. Terchild Pedersen
  1. Anne Marine Pedersdatter
  1. Elisabeth Nielsdatter
  1. Niels Hansen
  1. Niels Valdemarsen af Halland
  1. Ebbe Skjalmsen Hvide
  1. Familjy om Mads Hansen Kofoed och Karen Jørgensdatter
  1. Elsebe Clausdatter Lang
  1. Margrethe Jørgensdatter Petræus
  1. Familjy om Otte Pedersen Uf och NN Olufdatter
  1. NN Hansdatter
  1. Familjy om Mads Pedersen Kofoed och Gunhild Hansdatter Uf
  1. Jørgen Erichsen Gagge
  1. Familjy om Anders Thuesen Galen och Karrine Jepsdatter Rani
  1. Valdemar I Knudsen af Danmark den Store
  1. Cathrine Andersdatter
  1. Familjy om Hans Nielsen och Anniche Terchildsdatter
  1. Hans Nielsen
  1. Ellene Nielsdatter Bugge
  1. Johann Meiger
  1. Familjy om Jacob von Schinckel och NN NNsdatter
  1. Familj Hans Marchmann
  1. Sophie Hvide
  1. Ødbern Pedersen Hals
  1. Familj Oluf Skammelsen
  1. Anders Gagge Hollunger
  1. Familjy om Niels Terchildsen och Kirstine Olufsdatter Kofoed
  1. Oluf Hansen Kofoed
  1. NN Poulsdatter
  1. Alexander Pedersen
  1. Bendte Michelsdatter
  1. Jacob von Schinckel
  1. Familjy om Peder Nielsen och Elisabeth NNsdatter
  1. Familj Strange Thuesen Brun
  1. Peder Jessen Sochfod
  1. Ingefred Assersdatter Hvide
  1. Sidsel Madsdatter
  1. Margrethe Nielsdatter
  1. Familj Mouritz Jensen
  1. Jens Mattison Sochfod
  1. Familjy om Peder Hansen Rytter och Bodil Mogensdatter
  1. Familjy om Peder Hansen Blykop och Elsebeth Olufsdatter
  1. Jacob Nielsen af Halland Skarsholm
  1. Familjy om Anders Larsen och Hedvig Haagensdatter
  1. Toke Ebbesen
  1. Karen Bærildsdatter
  1. Familjy om Pallig Tokesen och Gunhild Haraldsdatter
  1. Christen Lendi
  1. NN Andersdatter Gagge
  1. Toke Trylle Palnesen
  1. Anne Ødbernsdatter Hals
  1. Familjy om Gorm "den Gamle" Hardeknudsen af Danmark och Thyra Danebod af Danmark
  1. Familjy om Mogens Nielsen och Kirstine Jensdatter Brandt
  1. Familjy om Peder Jensen Hegelund och Margrethe Jørgensdatter Petræus
  1. Dorthea NNsdatter
  1. Else Olufsdatter
  1. Niels Jonsen Rani
  1. Niels Nielsen af Halland Skarsholm
  1. Mette Hansdatter Myre
  1. Cathrine Pedersdatter Harding
  1. Familjy om Hans Thorsen och Margrethe Mortensdatter
  1. Familjy om Harald I "Blåtand" Gormsen af Danmark och Gunhild Olavsdatter
  1. Ivarus Ancharius
  1. Tue Nielsen Pæling
  1. Botilla NNsdatter
  1. Peder Wefstsen
  1. Henning Hermansen Bohn
  1. Familj Asbjørn Ulfsen Sprackling
  1. Familjy om Jørgen Espersen och Margrethe Lauridsdatter
  1. Niels Bugge
  1. Valdemar II Valdemarsen af Danmark Sejr
  1. Familjy om Anders Jensen Galen och NN Torbernsdatter Galen
  1. Poul Hansen Ancher
  1. Niels Benedictsen
  1. Karen Clausdatter Kjøller
  1. Niels Terchildsen
  1. Familjy om Jens Christensen Hegelund och Anne Marine Pedersdatter
  1. Christina Christiernsdatter Vendelbo
  1. Claus Hermansen Bohn
  1. Familj Nicolaus Krøger
  1. Tetze Stoislavsen de Podebusk
  1. Familjy om Niels Nielsen af Halland Skarsholm och Cecilie Jensdatter Galen
  1. Karen Hansdatter Kofoed
  1. Familjy om Morten Mogensen och Kirsten Christensdatter Piil
  1. Agnes Pedersdatter
  1. Karrine Clausdatter Kames
  1. Familj Jacob Nielsen af Halland Skarsholm
  1. Familjy om Peder Andersen och Elisabeth Jesdatter Rasch
  1. Peder Vendelbo
  1. Nicolaus Krøger
  1. Familjy om Johann Meiger och Wiebke Nielsdatter Nicolaj
  1. Kirstine Madsdatter
  1. NN NNsdatter
  1. Rachel Ivarsdatter Ravn
  1. Familj Hans NNsen
  1. Familjy om Niels Erlandsen Galen och Elisabet Pedersdatter Ulfeldt
  1. Familjy om Henning Jørgensen Gagge och Elisabeth Elline Clausdatter Kames
  1. Elne Nielsdatter Lendi af Troldorp
  1. Familj Jens Pedersen Juul
  1. Claus Sørensen Borringholm
  1. Familjy om Terchild Pedersen och Anne Hansdatter
  1. Jens Bendtsen
  1. Elsebeth Olufsdatter
  1. Jens Christensen Hegelund
  1. Familj Peder Jessen Sochfod
  1. Lars Wefstsen
  1. Peder Hansen Blykop
  1. Peder Larsen
  1. Gisela Henningsdatter van Podebusk
  1. Familjy om Hertug Knud "Lavard" Eriksen af Danmark och Ingeborg av Kiev
  1. Valborg Mogensdatter
  1. Euphemia Jacobsdatter af Halland
  1. Anders Thuesen Galen
  1. Lisbeth Palnesdatter Juul
  1. Familjy om Michel Andersen Ancher och Elsebeth Pedersdatter Blykop
  1. Familj Peder Laursen
  1. Niels Tokesen Peck
  1. Margrethe Stigsdatter Galen
  1. Familj Johannes Laugesen Uf
  1. Hans Eriksen
  1. Familj Bendt Joensen
  1. Karen NNsdatter
  1. Familj Niels Valdemarsen af Halland
  1. Familjy om Jens Bendtsen och Karen Bærildsdatter
  1. Oluf Jensen
  1. Familjy om Ebbe Skjalmsen Hvide och Regnild NNsdatter
  1. Familjy om Erik Folke av Götaland och Cecilie Knudsdatter
  1. Familjy om Poul Hansen Anchersen och Marine Pedersdatter Hegelund
  1. Inge Eriksdatter
  1. Familjy om Anders Aagesen Gagge och Cathrine NNsdatter
  1. Claus Hansen Kjøller
  1. Familjy om Edvard Olufsen Sonne och Karen Hansdatter Kofoed
  1. Bendt Hansen
  1. Kirstine Olufsdatter Kofoed
  1. NN Henningsdatter Gagge
  1. Hans Bendtsen
  1. Margrethe NNsdatter
  1. Familjy om Ivar Ravn och Botilla Nisdatter Krøger
  1. Ivar Ravn