Wikipedia Septimanien på tyska

Referenser

  1. http://de.wikipedia.org/wiki/Septimanien
    1. Familjy om Theodoric I de Septimanie och Alda des Francs