Bruno, Maria Elisabeth

Namn vid födseln Bruno, Maria Elisabeth
Alias Beckström, Maria Elisabeth
Kön kvinna
Ålder vid död 50 år, 24 dagar

Berättelse

Mormors Farfars Farmor Maria Elisabeth Bruno
Född i Habo, och bostadsorten uppges vid födelsen vara Gäboruder. Vid systerns födelse 27/12 1755 är bostadsorten Giälbo Ruder. Hon flyttade till Stockholm senast år 1791. Hennes namn uppges inte i 1800 års mantalslängd. Allt man får veta är att Anders Beckströms hustru är 45 år, vilket stämmer tillräckligt bra för att man ska kunna anta att hon var i livet och att det inte var fråga om Anders Beckströms andra hustru. Namnet framgår dock av makens bouppteckning, och vigseln hittades på www.familysearch.org. Dödsdatumet framgår av hennes bouppteckning, som har nummer 1804-IV-525. Hennes bror, "Expeditions Kronobefallningsmannen" Daniel Fredric Bruno från Habo socken i Wästergötland var barnens "närmaste möderne frände".

Berättelse

Inledningen till Anders Bäckströms bouppteckning:
År 1819 den 27 Julii
förrättades af Jusitie Collegii och Förmyndare Cammarens Deputerade Assistenten Carl Lidmark och Sterbhus Notarien Carl Robert Gustaf Wahlberg uptekning och wärdering öfver qvarlåtenskapen efter Coopvardie Capitainen Anders Bäckström som den 13. sistlidne Junii, 45 år gamal genom döden aflidit, till rättelse för Enkan Margareta Elisabeth Nyman och den aflidnes arfwingar i förra giftet med aflidna hustrun Maria Elisabeth Bruno
1. Sonen Anders Johan Bäckström 18 år gamal
2. Dottren Maria Eleonora Bäckström, 15 år gamal
samt
i senare giftet med nuwarande Enkan
3. Sonen Jacob Wilhelm Bäckström, 4 år gamal.
Erindrad om rigtigt angifvande, upgaf Enkan Egendomen, som följer.....
(Skulderna var betydligt större än tillgångarna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1754-09-05 Gäboruder, Habo, Västergötland, Sverige    
Död 1804-09-29 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
Begravning 1804-10-04 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : mormors farfars farmor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Johansson Bruno, Andersc:a 17241781-01-07
Mor Rylander, Kristina Maria1731-04-051769-10-26
         Bruno, Maria Elisabeth 1754-09-05 1804-09-29
    Syster     Bruno, Johanna Sophia 1755-12-27
    Bror     Bruno, Daniel 1757-10-26
    Bror     Bruno, Carl Johan 1759-03-11
    Syster     Bruno, Anna Christina 1761-04-21
    Bror     Bruno, Daniel Fredric 1768-03-20

Familjer

Familj för Beckström, Anders och Bruno, Maria Elisabeth

Gift Make Beckström, Anders ( * 1765 + 1810-06-13 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1791-04-10 Maria Magdalena, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Bäckström, Anders Johan1792-03-011852-06-02
Beckström, Maria Eleonora1795-05-121833-09-10
Beckström, Daniel Fredric1797-10-31