Maria Elisabeth Bruno

Namn vid födseln Maria Elisabeth Bruno
Alias Maria Elisabeth Beckström
Kön kvinna
Ålder vid död 50 år, 24 dagar

Berättelse

Mormors Farfars Farmor Maria Elisabeth Bruno
Född i Habo, och bostadsorten uppges vid födelsen vara Gäboruder. Vid systerns födelse 27/12 1755 är bostadsorten Giälbo Ruder. Hon flyttade till Stockholm senast år 1791. Hennes namn uppges inte i 1800 års mantalslängd. Allt man får veta är att Anders Beckströms hustru är 45 år, vilket stämmer tillräckligt bra för att man ska kunna anta att hon var i livet och att det inte var fråga om Anders Beckströms andra hustru. Namnet framgår dock av makens bouppteckning, och vigseln hittades på www.familysearch.org. Dödsdatumet framgår av hennes bouppteckning, som har nummer 1804-IV-525. Hennes bror, "Expeditions Kronobefallningsmannen" Daniel Fredric Bruno från Habo socken i Wästergötland var barnens "närmaste möderne frände".

Berättelse

Inledningen till Anders Bäckströms bouppteckning:
År 1819 den 27 Julii
förrättades af Jusitie Collegii och Förmyndare Cammarens Deputerade Assistenten Carl Lidmark och Sterbhus Notarien Carl Robert Gustaf Wahlberg uptekning och wärdering öfver qvarlåtenskapen efter Coopvardie Capitainen Anders Bäckström som den 13. sistlidne Junii, 45 år gamal genom döden aflidit, till rättelse för Enkan Margareta Elisabeth Nyman och den aflidnes arfwingar i förra giftet med aflidna hustrun Maria Elisabeth Bruno
1. Sonen Anders Johan Bäckström 18 år gamal
2. Dottren Maria Eleonora Bäckström, 15 år gamal
samt
i senare giftet med nuwarande Enkan
3. Sonen Jacob Wilhelm Bäckström, 4 år gamal.
Erindrad om rigtigt angifvande, upgaf Enkan Egendomen, som följer.....
(Skulderna var betydligt större än tillgångarna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1754-09-05 Gäboruder, Habo, Västergötland, Sverige    
Död 1804-09-29 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
Begravning 1804-10-04 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : mormors farfars farmor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Anders Johansson Brunoc:a 17241781-01-07
Mor Kristina Maria Rylander1731-04-051769-10-26
         Maria Elisabeth Bruno 1754-09-05 1804-09-29
    Syster     Johanna Sophia Bruno 1755-12-27
    Bror     Daniel Bruno 1757-10-26
    Bror     Carl Johan Bruno 1759-03-11
    Syster     Anna Christina Bruno 1761-04-21
    Bror     Daniel Fredric Bruno 1768-03-20

Familjer

Familj för Anders Beckström och Maria Elisabeth Bruno

Gift Make Anders Beckström ( * 1765 + 1810-06-13 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1791-04-10 Maria Magdalena, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Anders Johan Bäckström1792-03-011852-06-02
Maria Eleonora Beckström1795-05-121833-09-10
Daniel Fredric Beckström1797-10-31