Joensson Pajari, Olof 1

Namn vid födseln Joensson Pajari, Olof
Kön man

Berättelse

farmors mormors mormors mormors farfars farfars farfar

Noteringar av Erik Kuosku
Olof omnämns första gången i bågskattelängen för Västerbotten år 1539, den första skatteländ som upprättats för Tornedalen. I jordeboken för 1543 skattade ”Olaff Iönson” i ”Helsingebijn” 112 penningar för 3 spannland åker och 16 lass äng, vilket gjorde hans gård till den största i byn och avsevärt större än medeltalet för gårdar i Övertorneå. Han kunde dock inte på långa vägar mäta sig med de rikaste birkarlarna, som Olof Anundsson (Tulkki) i Armassaari eller Henrik Larsson (Oravainen), vilka samma år skattade 408, respektive 448 penningar för sina gårdar .

Olof Joensson var husbonde på den gård som senare (antagligen efter honom) kom att kallas Olkkuri han återfinns i längderna som husbonde fram till 1553, men hans söner är upptagna i längderna sedan 1551, varför han kanske hade avlidit redan då . Troligen bestod den odelade Olkkruigården av de senare gårdarna Olkkuri, Lovikka, Tyni, Kannala och Kuurunen, vilkas gårdstomter ännu ligger i fil efter varanda vid älven.

Troligen var Olof Joensson birkarl; det kan förvisso inte bevisas, då de första birkarlslängderna är från 1553 och Olof vid denna tid sannolikt redan var död, men då hans två söner innehade birkarlsrättigheter, bör även Olof ha varit birkarl.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Bosatt mellan 1539 och 1553 Helsingbyn (Kainuunkylä), Hietaniemi fram till 1809, därefter Finska Övertorneå    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors mormors mormors mormors farfars farfars farfar

Familjer

Familj Joensson Pajari, Olof

  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Olsson Olkkuri, Joen

Antavla

    1. Joensson Pajari, Olof
        1. Olsson Olkkuri, Joen