Bure, Fali Hin Unge

Namn vid födseln Bure, Fali Hin Unge
Kön man

Berättelse

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfar Fali Hin Unge
Född ca 1160 i Birsta, Skön (Y) [29].

"Ägde sin fädernegård Byrestad. Levde 1190 i kung Knut Erikssons tid. Vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på deras gods Älgarås i Västergötland. År 1199 när kung Sverker dräpte kung Knuts söner, lyckades Fale rymma med Knuts yngste son Erik hem till sin gård Byrestad och gömde honom där i två och ett halvt år 'till dess han började Mannas'. Då drog Fale in i Norge för att skaffa folk som kunde hjälpa Erik att återta sitt rike igen och hämnas sina bröder. När han kom tillbaka över fjällen uppreste han hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad, samt en stor del av Ångermanland, och drog söderut och stred mot kung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuda i:

Anno Millena bis bis deco celeno pleno baclum Sverikonis Stetil in Geflo Gereonis, contigiet in Lenum.

(Två Danske löpo för enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum). De danska hjälpte kung Sverker emot herr Erik, och sedan Erik Knutsson slagit kung Sverker vid Gefle Bro 1210, gjorde han Fale till herre och förbättrade han ärvda adelskap genom att ge honom en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norska män hade börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning. Hans gravsten ligger på Sköns kyrkogård med detta vapen uthugget, samma vapen var målat i guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen har han själv eller hans son Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Han dog 1212. Lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns kyrka." [30]

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse c:a 1160 Birsta, Skön, Medelpad, Sverige    

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Falesson Bure, Hersec:a 1140
         Bure, Fali Hin Unge c:a 1160

Familjer

Familj Bure, Fali Hin Unge

  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Falesson Bure, Herse d.ä.c:a 1180

Antavla

  1. Falesson Bure, Herse
    1. Bure, Fali Hin Unge
        1. Falesson Bure, Herse d.ä.