Carl Johann Friedrich Baumgardt

Namn vid födseln Carl Johann Friedrich Baumgardt
Kön man
Ålder vid död 63 år, 8 månader, 5 dagar

Berättelse

Morfars Farfars Farfar

Carl, som han kallas i de flesta källorna, föddes i Breslau i Schlesien i dåvarande Preussen (nuv. Wroclaw i Polen). I flera källor anges födelseåret 1783, men ofta har födelsedatumet utelämnats. I en husförhörslängd på Sabbatsbergs Fattighus (A2, sid 164), där han tillbringade sina sista år, framgår att han kom till Sverige 1804 och att hans far var timmerman.

Det äldsta dokument jag hittat där Carl Baumgardt nämns är kronotaxeringslängen 1806. Då var han skriven i kvarteret Bonden mindre nr 10 i Katarina församling. Hans blivande hustru och svärfar bodde i kvarteret Åsen 1804-1805, i samma hus som kattuntryckerifabrikören Levi Lamm. Dennes bror Aron Mose Lamm hade grundat ett kattuntryckeri i Blecktornet, som låg i kvarteret Stadsträdgården. Detta kvarter gränsade till både Åsen och Bonden mindre. Ska jag våga mig på en gissning så tror jag att någon av bröderna Levi och Aron Mose Lamm var Carl Baumgardts första arbetsgivare i Stockholm, och att det var genom Levi Lamm som han träffade sin blivande hustru.

1808 gifte han sig i Katarina församling. I lysningsboken finns ett utdrag ur ett protokoll från Överståthållareämbetet, daterat den 24 mars samma år:

Efter anmälan företrädde Cattunstryckar Gesällen Carl Baumgardt af den Catholska läran och Trädgårdsdrängs dottren Anna Catharina Melin af den Lutherska Religionen, hwilka tillkännagafvo, at de med hvarandra ämna ingå Ägtenskap samt att de öfverenskommit i händelse deras Ägta förening med Barn välsignades skulle Sönerne upfostras i den Catholska och Döttrarne i den lutherska läran; hwilken överenskommelse skulle inflyta uti Öfver Ståthållarens Protocoll, samt bevis därför genom Utdrag af Protocollet meddelas...

I hans korta biografi från Sabbatsberg berättas också att Carl Johann Friedrich Baumgarten hade arbetat dels i fabriker, dels i egen industri. Bl.a. hade han arbetat "10 år hos Schmaltz".

De tio åren hos Wilhelm Schaltz verkar ha infallit under åren fram till 1819. Familjen verkar under perioden ha varit skriven Fredriksdal i Danvik-Sicklaö församling. Där fanns ett kattuntryckeri och C.Baumgadt var gesäll. I mantalslängden 1815 tituleras han verksgesäll. Familjen finns alltså med i Sicklaö församlings husförhörslängder, men barnens födelser noterades i födelseböckerna i Katarina församling. Wilhelm Schmaltz verkar ha lagt ner verksamheten i Fredriksdal omkring 1819. Schmaltz flyttade till Stockholm ungefär samtidigt som familjen Baumgardt flyttade till Brännkyrka.

Den 1/4 1819 flyttade han med hustru och barn från Katarina församling till Brännkyrka. Flytten är alltså antecknad i Katarina församlings utflyttningslängd. Då titulerades han Kattunstryckaregesäll. Det saknas uppgift om var i Katarina församling de skulle ha bott, men troligen var det vid Fredriksdal. Vid dottern Sophia Bernhardinas födelse 1816 uppges de ha bott "nära invid Skanstull". Enligt Brännkyrka församlings husförhörslängder 1820 och 1826-30 var Carl Baumgardt arrendator på Johannishof. Enligt Stockholm A-Ö Söderort var Johannishof ett värdshus, grundat 1725, som låg mellan nuvarande Johanneshovs isstadion och Nynäsvägen. Det revs 1930. Att arrendera ett värdshus låter kanske lite ovanligt, men på Hammarby Hockeys (!) hemsida berättas:

Johanneshov har fått sitt namn från en gård som i mitten av 1700-talet var krog under namnet Johanneshof/Sandstugan (därav Sandstuvägen) med Per Matssons enka som krögare. På 1780-talet arrenderade Anders Ahlström värdshuset Johannishof (då även kallad Sandsherrn) för en summa av 1 150daler per år plus värdet av ölförsäljningen. (Med samma avtal idag skulle den stackars arrendatorn nog få pröjsa det mesta i hyra). Namnet Sandstugan (eller Sandsherrn som väl möjligen var ett smeknamn på Ahlström själv) är ganska logisk. Förutom krogverksamheten hade man även försäljning av byggnadsmaterial som sand, gatsten, grus och lera.

Carl Baumgardt fick åtminstone nio barn innan han blev änkling 1828. 1830 flyttade han enligt husförhörslängden till "S.G." (Tyska församlingen heter Sankt Gertrud). I anmärkningskolumnen står "F.d. Catholik".

Han flyttade till Sabbatsbergs fattighus i november 1831. I inflyttningslängden uppges han vara född 6/11 1768 i Breslau i Schlesien och ha flyttat in från Tyska församlingen. Förnamnet varierar, men tack vare att han hade en dotter Anna Maria (född 23/12 1808) som också bodde på fattighuset, är det ingen tvekan om att kattunstryckarmästare Carl Johan Baumgardt är samma person som den kattunstryckargesäll Johan Fredric Baumgardt som fick en dotter vid namn Anna Maria den 23/12 1808. Carl Johan Baumgardt dog på Sabbatsbergs fattighus den 10 juli 1841 i en ålder av 64 år (i så fall född 1777). Då bodde han i sal 20. Dödsorsaken var Tärsot. I husförhörslängden för Sabbatsbergs Fattighus står att födelsedatumet är den 6/11 1777 (6/11 1768 står inom parentes).

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1777-11-05 Breslau    
Död 1841-07-10 Sabbatsberg, Stockholms Stad, Stockholms län    

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : morfars farfars farfar

Familjer

Familj för Carl Johann Friedrich Baumgardt och Anna Catharina Melin

Gift Maka Anna Catharina Melin ( * 1788-02-22 + 1828-11-25 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Lysning 1808-03-24 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
Giftermål 1808-04-18 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Anna Maria Baumgardt1808-12-231875-02-07
Johan Wilhelm Baumgardt1811-04-021877-12-09
Sofia Carolina Bernhardina Baumgardt1816-07-031892-09-03
Carl August Baumgardt1818-11-21före 1875
Johanna Carolina Baumgardt1820-02-251820-03-14
Gottlieb Henrik Baumgardt1822-08-181902-12-31
Gustaf Edvard Baumgardt1823-11-051894-10-19
Amalia Magdalena Baumgardt1825-04-22
Lovisa Magdalena Baumgardt1826-06-091826-07-15