Beckström, Anders

Namn vid födseln Beckström, Anders
Kön man
Ålder vid död 45 år, 5 månader, 12 dagar

Berättelse

Mormors Farfars Farfar Anders Beckström

Född omkring 1765 enligt senare uppgifter om hans ålder, men ingen Anders Bäckström föddes i Katarina församling 1763-1768 enligt födelseböckerna. Hans mor uppgavs komma från Örebro, så det är möjligt att han föddes där. Födelseboken i Örebro Nikolai församling har en lucka mellan 1742 och 1767.

I mantalslängden 1790 (Katarina Norra, sid 402, nr 861) var han 24 år och sjöman. Före honom i mantalslängden kommer stadstjänareänkan Eleonora Beckström, 51 år. Tidigare mantalslängder visar att Eleonora Bäckström hade en son som hette Anders och var född omkring 1765.

Gifte sig med Maria Lisa Bruno i Maria Magdalena församling den 10/4 1791, och var då överskeppare vid arméns flotta. Lysningshandlingen är undertecknad av Matth. Bäckström, som själv gifte sig året därpå och kanske var bror till Anders? I 1800 års mantalslängd (Katarina Norra, sid. 235, nr 684) anges inte namn och födelsedatum på barnen, utan endast ålder och kön. Anders, 35 år, och hans hustru, 45 år, hade tre barn, en son på sju år, en dotter på fyra och en son som var två år. Den sjuårige sonen var Mormors Farfars Far. De bodde i kvarteret Kejsaren år 1800. Husförhörslängden i Katarina församling från samma år (AI:11, sid 59) är inte särskilt uttömmande. "Styrman And. Bäckström, 5 personer" är all information man får om hushållet i Kvarteret Kejsaren nr 171.

I kronotaxeringslängden 1805

Anders Beckström blev änkling 29/9 1804 och gifte om sig i Katarina församling 16/4 1805 med Margareta Elisabeth Nyman.

Enligt bouppteckningen (1810-II-185) var han Coopvaerdie Capitain. Dottern Maria Eleonora nämns, men inte Daniel Fredric. Med sin andra hustru Margareta Elisabeth Nyman hade han sonen Jakob Wilhelm som var fyra år 1810. I död- och begravningsboken finns inte mycket information. "Af Enkan" står det, men inte hennes namn. Någon födelseort uppges inte heller. Däremot framgår att begravningen ägde rum den 18/6, att han var 45 år och att dödsorsaken var lungsot.

Berättelse

Inledningen till Anders Bäckströms bouppteckning:
År 1819 den 27 Julii
förrättades af Jusitie Collegii och Förmyndare Cammarens Deputerade Assistenten Carl Lidmark och Sterbhus Notarien Carl Robert Gustaf Wahlberg uptekning och wärdering öfver qvarlåtenskapen efter Coopvardie Capitainen Anders Bäckström som den 13. sistlidne Junii, 45 år gamal genom döden aflidit, till rättelse för Enkan Margareta Elisabeth Nyman och den aflidnes arfwingar i förra giftet med aflidna hustrun Maria Elisabeth Bruno
1. Sonen Anders Johan Bäckström 18 år gamal
2. Dottren Maria Eleonora Bäckström, 15 år gamal
samt
i senare giftet med nuwarande Enkan
3. Sonen Jacob Wilhelm Bäckström, 4 år gamal.
Erindrad om rigtigt angifvande, upgaf Enkan Egendomen, som följer.....
(Skulderna var betydligt större än tillgångarna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1765      
Död 1810-06-13 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    

Orsak: Lungsot

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : mormors farfars farfar

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Beckström, Andersc:a 1733mellan 1770 och 1780
Mor Boumgardt, Eleonorac:a 1738-11-271816-02-27
         Beckström, Anders 1765 1810-06-13
    Syster     Beckström, Christina Eleonora c:a 1767 1834-09-28

Familjer

Familj för Beckström, Anders och Bruno, Maria Elisabeth

Gift Maka Bruno, Maria Elisabeth ( * 1754-09-05 + 1804-09-29 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1791-04-10 Maria Magdalena, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Bäckström, Anders Johan1792-03-011852-06-02
Beckström, Maria Eleonora1795-05-121833-09-10
Beckström, Daniel Fredric1797-10-31

Familj för Beckström, Anders och Nyman, Margaretha Elisabeth

Gift Maka Nyman, Margaretha Elisabeth ( * + ... )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1805-04-16 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Beckström, Jacob Wilhelm1806-02-14