Beckström, Maria Eleonora

Namn vid födseln Beckström, Maria Eleonora
Kön kvinna
Ålder vid död 38 år, 3 månader, 29 dagar

Berättelse

Syster till Mormors Farfars Far.

Enligt bouppteckningen (1833-II-858) var hon ogift och egendomslös. Hennes far var inte längre i livet. Bouuteckningen, eller snarare fattigdomsbeviset, har undertecknats av hennes faster och hennes bror.

Att aflidne Coopvardie Capitainen Anders Bäcksträms dotter Maria Eleonora Bäckström afled den 10 sistlidne Sept 38 år och 4 mån gammal, hos underteckad boende i huset No 10 Catharina Östra Kyrkogata, Qvarteret Mäster Mikael. Enda arfvingen är Brodren Coopvardie Styrman Anders Johan Bäckström, samt att hon ej efterlämnat någon qvarlåtenskap som till bouppteckning eller värdering kan upptagas, i anseende till hennes långvariga sjukdom, som medtagit att hvad hon i lifstiden ägt, hvarför undertecknad varit nödsakad att bestrida hennes begravning vilket intygas Stockholm d. 21 Oct 1833
Christina Eleonora Tiderwall
Wacktmästare Enka

Riktigheten häraf intygas af undertecknade
A.J.Bäckström Reinhold Grönblom
Coop Styrman Coopverdi Styrman

Berättelse

Inledningen till Anders Bäckströms bouppteckning:
År 1819 den 27 Julii
förrättades af Jusitie Collegii och Förmyndare Cammarens Deputerade Assistenten Carl Lidmark och Sterbhus Notarien Carl Robert Gustaf Wahlberg uptekning och wärdering öfver qvarlåtenskapen efter Coopvardie Capitainen Anders Bäckström som den 13. sistlidne Junii, 45 år gamal genom döden aflidit, till rättelse för Enkan Margareta Elisabeth Nyman och den aflidnes arfwingar i förra giftet med aflidna hustrun Maria Elisabeth Bruno
1. Sonen Anders Johan Bäckström 18 år gamal
2. Dottren Maria Eleonora Bäckström, 15 år gamal
samt
i senare giftet med nuwarande Enkan
3. Sonen Jacob Wilhelm Bäckström, 4 år gamal.
Erindrad om rigtigt angifvande, upgaf Enkan Egendomen, som följer.....
(Skulderna var betydligt större än tillgångarna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1795-05-12 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
Död 1833-09-10      

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : mormors farfars faster

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Beckström, Anders17651810-06-13
Mor Bruno, Maria Elisabeth1754-09-051804-09-29
    Bror     Bäckström, Anders Johan 1792-03-01 1852-06-02
         Beckström, Maria Eleonora 1795-05-12 1833-09-10
    Bror     Beckström, Daniel Fredric 1797-10-31