Bäckström, Anders Johan

Namn vid födseln Bäckström, Anders Johan
Kön man
Ålder vid död 60 år, 3 månader, 1 dag

Berättelse

Mormors Farfars Far Anders Johan Beckström, 1/3 1792 - 2/6 1852.

Född i Maria Magdalena församling, men verkar ha flyttat till Katarina församling under sina tidiga barnaår. Systern Maria Eleonora föddes i Katarina församling 12/5 1795. I april 1809 finns han noterad i utflyttningslängden i Katarina. Det framgår inte vart han skulle ha flyttat, och han verkar senare ha återvänt till församlingen.

Var Coopvaerdie styrman och bosatt nära Katarina kyrka. I Stockholms Segelsjöfart, minnesskrift 1732-1932, återges en kort berättelse om hur fregattskeppet Piteå, med Johan Bäckström som styrman, efter att ha intagit last i England råkade ut för en storm utanför Landsort i november 1821. <a target=_blank href="http://www.hardell.net/slhist/mormor/JohanBackstrom.htm">Läs hela berättelsen här</a>. I Katarina Östra och Inre Mantalslängd för 1840 nämns coopv. Styrmannen Anders Johan Bäckström, hans hustru, samt två söner. Fram till 1846 titulerades han "Coopv Styrman" i mantalsregistret. Därefter var han "f.d. Coopv styrman".

1852 är det sista året hans namn förekommer och 1853 är hans hustru styrmansänka. Av Katarina församlings död- och begravningsbok (FI:11, sid 364) framgår att "Coopv Styrman And. Joh. Beckström" dog den 2 och begravdes den 6 juni 1852, att han var gift och att hans adress var då Ö Kyrkogat 6. Dödsorsaken ser ut att vara vara "Gastr..k nerffeber" Hans ålder uppgavs vara 60 år, 3 månader och 1 dag, vilket stämmer precis med det födelsedaum som angetts i andra källor. Det står även något som ser ut som "Öfverlovstap. Willström". Jag lyckas inte tyda det, men Willström var hans hustrus efternamn.

Berättelse

Inledningen till Anders Bäckströms bouppteckning:
År 1819 den 27 Julii
förrättades af Jusitie Collegii och Förmyndare Cammarens Deputerade Assistenten Carl Lidmark och Sterbhus Notarien Carl Robert Gustaf Wahlberg uptekning och wärdering öfver qvarlåtenskapen efter Coopvardie Capitainen Anders Bäckström som den 13. sistlidne Junii, 45 år gamal genom döden aflidit, till rättelse för Enkan Margareta Elisabeth Nyman och den aflidnes arfwingar i förra giftet med aflidna hustrun Maria Elisabeth Bruno
1. Sonen Anders Johan Bäckström 18 år gamal
2. Dottren Maria Eleonora Bäckström, 15 år gamal
samt
i senare giftet med nuwarande Enkan
3. Sonen Jacob Wilhelm Bäckström, 4 år gamal.
Erindrad om rigtigt angifvande, upgaf Enkan Egendomen, som följer.....
(Skulderna var betydligt större än tillgångarna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1792-03-01 Maria Magdalena, Stockholms Stad, Stockholms län    
Död 1852-06-02 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : mormors farfars far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Beckström, Anders17651810-06-13
Mor Bruno, Maria Elisabeth1754-09-051804-09-29
         Bäckström, Anders Johan 1792-03-01 1852-06-02
    Syster     Beckström, Maria Eleonora 1795-05-12 1833-09-10
    Bror     Beckström, Daniel Fredric 1797-10-31

Familjer

Familj för Bäckström, Anders Johan och Willström, Maria Lovisa

Gift Maka Willström, Maria Lovisa ( * 1794-02-16 + 1883-03-17 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Lysning 1824-04-30 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
Giftermål 1824-05-16 Katarina, Stockholms Stad, Stockholms län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Byman, Maria Wilhelmina Bernhardina1819-02-041893-08-10
Bäckström, Anders Wilhelm1825-08-14
Bäckström, Johan Edward1825-08-141825-12-14
Bäckström, Edvard Julius1830-07-011913-04-01