Anna Eriksdotter Erkki

Namn vid födseln Eriksdotter Erkki, Anna
Alias Kangas, Anna
Kön kvinna

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1764 Erkheikki, Pajala, Norrbottens län  
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Eric Ericsson Erkheikki
Mor Malin Henricsdotter Lautakoski
         Anna Eriksdotter Erkki
    Syster     Valborg Ericsdotter Erkheikki
    Syster     Lena Ericsdotter Erkheikki
    Bror     Henrik Ericsson Erkheikki
    Bror     Olof Henricsson Erkheikki
    Bror     Isaac Ericsson Erkheikki
    Bror     Johan Ericsson Erkheikki

Familjer

    Familjy om Adam Henriksson Kangas och Anna Eriksdotter Erkki
Gift Make Adam Henriksson Kangas
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1791    
 
  Barn
 1. Henric Adamsson Kangas
 2. Isac Adamsson Kangas
 3. Anna Caisa Adamsdotter Kangas
 4. Eva Adamsdotter Kangas
 5. Lena Adamsdotter Kangas
 6. Adam Wilhelm Adamsson Ruokojärvi
 7. Cicilia Adamsdotter Kangas

Media

Berättelse

Farmors Morfars Farmor Anna Eriksdotter. Född i Erkheikki. Hon var gift två gånger. Med sin första make Mickel Andersson Svala, 1762-1788, fick hon två barn. Efter att hon blivit änka flyttade hon med barnen hem till sina förälsrar i Erkheikki. Hon gifte om sig med Farmors Morfars Farfar 1791. Hon fick ytterligare sju barn med honom.

Berättelse

Inledningen till bouppteckningen efter Adam Henricsson Kangos (Pajala tingslags häradsrätt FII-1, Nr 13):

"Åhr 1826 den 25 October efter anmodan upteknades och wärderades af underteknade den egendom i löst och fast som Enkan Anna Erics dotter kristo edh dess sednare man aflidne Fjerdingsmannen Adam Henricsson Kangos till delning upgaf emellan bemälda Enka och dess med aflidne mannen sammanaflade Barn, Sönerne Isac och Adam Wilhelm samt döttrarne Anna Caisa gift med aflidne Comministerns Tornbergs son Henric Wilhelm Tornberg och Ewa gift med Fjerdingsmannen Fredric Andersson Koberg af hwilka icke någon war frånwarande.
förrättningen aflopp som följer..."

Antavla

 1. Eric Ericsson Erkheikki
  1. Malin Henricsdotter Lautakoski
   1. Anna Eriksdotter Erkki
    1. Adam Henriksson Kangas
     1. Henric Adamsson Kangas
     2. Isac Adamsson Kangas
     3. Anna Caisa Adamsdotter Kangas
     4. Eva Adamsdotter Kangas
     5. Lena Adamsdotter Kangas
     6. Adam Wilhelm Adamsson Ruokojärvi
     7. Cicilia Adamsdotter Kangas
   2. Valborg Ericsdotter Erkheikki
   3. Lena Ericsdotter Erkheikki
   4. Henrik Ericsson Erkheikki
   5. Olof Henricsson Erkheikki
   6. Isaac Ericsson Erkheikki
   7. Johan Ericsson Erkheikki

Anor