Eriksdotter Erkki, Anna

Namn vid födseln Eriksdotter Erkki, Anna
Alias Kangas, Anna
Kön kvinna

Berättelse

Farmors Morfars Farmor Anna Eriksdotter. Född i Erkheikki. Hon var gift två gånger. Med sin första make Mickel Andersson Svala, 1762-1788, fick hon två barn. Efter att hon blivit änka flyttade hon med barnen hem till sina förälsrar i Erkheikki. Hon gifte om sig med Farmors Morfars Farfar 1791. Hon fick ytterligare sju barn med honom.

Berättelse

Inledningen till bouppteckningen efter Adam Henricsson Kangos (Pajala tingslags häradsrätt FII-1, Nr 13):

"Åhr 1826 den 25 October efter anmodan upteknades och wärderades af underteknade den egendom i löst och fast som Enkan Anna Erics dotter kristo edh dess sednare man aflidne Fjerdingsmannen Adam Henricsson Kangos till delning upgaf emellan bemälda Enka och dess med aflidne mannen sammanaflade Barn, Sönerne Isac och Adam Wilhelm samt döttrarne Anna Caisa gift med aflidne Comministerns Tornbergs son Henric Wilhelm Tornberg och Ewa gift med Fjerdingsmannen Fredric Andersson Koberg af hwilka icke någon war frånwarande.
förrättningen aflopp som följer..."

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1764 Erkheikki, Pajala, Norrbotten, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors morfars farmor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Ericsson Erkheikki, Eric17401820
Mor Henricsdotter Lautakoski, Malin1744-08-041801-02-13
         Eriksdotter Erkki, Anna 1764
    Syster     Ericsdotter Erkheikki, Valborg 1767
    Syster     Ericsdotter Erkheikki, Lena 1775
    Bror     Ericsson Erkheikki, Henrik 1778
    Bror     Henricsson Erkheikki, Olof 1781
    Bror     Ericsson Erkheikki, Isaac 1784
    Bror     Ericsson Erkheikki, Johan 1787

Familjer

Familj för Henriksson Kangas, Adam och Eriksdotter Erkki, Anna

Gift Make Henriksson Kangas, Adam ( * 1766 + 1826-04-01 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1791      
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Adamsson Kangas, Henric1791
Adamsson Kangas, Isac1792-12-07
Adamsdotter Kangas, Anna Caisa1794
Adamsdotter Kangas, Eva1796
Adamsdotter Kangas, Lena1798
Adamsson Ruokojärvi, Adam Wilhelm1801-10-291871-09-06
Adamsdotter Kangas, Cicilia1803-09-02