Anna Eriksdotter Erkki

Namn vid födseln Anna Eriksdotter Erkki
Alias Anna Kangas
Kön kvinna

Berättelse

Farmors Morfars Farmor Anna Eriksdotter. Född i Erkheikki. Hon var gift två gånger. Med sin första make Mickel Andersson Svala, 1762-1788, fick hon två barn. Efter att hon blivit änka flyttade hon med barnen hem till sina förälsrar i Erkheikki. Hon gifte om sig med Farmors Morfars Farfar 1791. Hon fick ytterligare sju barn med honom.

Berättelse

Inledningen till bouppteckningen efter Adam Henricsson Kangos (Pajala tingslags häradsrätt FII-1, Nr 13):

"Åhr 1826 den 25 October efter anmodan upteknades och wärderades af underteknade den egendom i löst och fast som Enkan Anna Erics dotter kristo edh dess sednare man aflidne Fjerdingsmannen Adam Henricsson Kangos till delning upgaf emellan bemälda Enka och dess med aflidne mannen sammanaflade Barn, Sönerne Isac och Adam Wilhelm samt döttrarne Anna Caisa gift med aflidne Comministerns Tornbergs son Henric Wilhelm Tornberg och Ewa gift med Fjerdingsmannen Fredric Andersson Koberg af hwilka icke någon war frånwarande.
förrättningen aflopp som följer..."

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1764 Erkheikki, Pajala, Norrbottens län    

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : farmors morfars farmor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Eric Ericsson Erkheikki17401820
Mor Malin Henricsdotter Lautakoski1744-08-041801-02-13
         Anna Eriksdotter Erkki 1764
    Syster     Valborg Ericsdotter Erkheikki 1767
    Syster     Lena Ericsdotter Erkheikki 1775
    Bror     Henrik Ericsson Erkheikki 1778
    Bror     Olof Henricsson Erkheikki 1781
    Bror     Isaac Ericsson Erkheikki 1784
    Bror     Johan Ericsson Erkheikki 1787

Familjer

Familj för Adam Henriksson Kangas och Anna Eriksdotter Erkki

Gift Make Adam Henriksson Kangas ( * 1766 + 1826-04-01 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1791      
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Henric Adamsson Kangas1791
Isac Adamsson Kangas1792-12-07
Anna Caisa Adamsdotter Kangas1794
Eva Adamsdotter Kangas1796
Lena Adamsdotter Kangas1798
Adam Wilhelm Adamsson Ruokojärvi1801-10-291871-09-06
Cicilia Adamsdotter Kangas1803-09-02