Nilsson Wallström, Nils

Namn vid födseln Nilsson Wallström, Nils
Kön man
Ålder vid död 30 år, 7 månader, 7 dagar

Berättelse

Morfars Farmors Morfar Nils Nilsson 21/4 1773 - 28/11 1803.
Född i Valla i S:t Lars socken. Enligt Skeda församlings husförhörslängd 1795-1805 hade han och fadern flyttat in från St. Lars församling 1789. Det framgår också att han gifte sig med Brita Eriksdotter 1797. Där nämns också två barn. Avliden i Smacka i Skeda socken 28/11 1803 enligt husförhörslängden. Död- och begravningsboken bekräftar datumet och åldern, 31 år, men jag kan inte tyda dödsorsaken.

Berättelse

Ur Nils Wallströms bouppteckning (Hanekinds häradsrätt FII:11 1799-1811 sid. 2051):
"År 1806 den 17 november, blef på wederbörandes begä-
ran Laga Bouppteckning på Qwarlåtenskapen efter
inhysesmannen Nils Wallström i Smacka Skeda Sochn
hwilken blef genom döden afliden den 8:e sistlidna
i denna månad, och som Enkeman nu efter sig lem-
nadt flera arfvingar Är 2ne döttrar neml. Christina
gift med Torparen Eric Jonsson i Högloftett på Ånvega
ägor och härwid närwarande samt Brita
Elisabeth, efwen gift och fjärran härifrån, bonnde
uti Hälsingeland, hwilken icke härwid kunnat
blifwa närwarande; och tillika Afledna Sonen
Nils Nilssons i Smacka omyndige 3ne barn, en Son
och 2ne döttrar, till hwilkas bewakande
swar närwarande deras lagligen tillförordnade
förmyndare danemannen hwälbeskedelige Jonas Anders-
son i Tornberga.. Boupteckningen företogs och be-
fants efter Sonahustrun Enkan Brita Ericsdotters
uppgifwande i den ordning som följer neml."
(Sedan följer invantarierna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1773-04-21 S:t Lars, Linköping, Östergötland, Sverige    
Död 1803-11-28 Smacka, Skeda, Östergötland, Sverige    
Begravning 1803-12-04 Skeda, Östergötland, Sverige    
Barndop 1773-03-24 S:t Lars, Linköping, Östergötland, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farmors morfar

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Wallström, Nils17361806-11-08
Mor Andersdotter, Lisa1727-03-191793-04-19
         Nilsson Wallström, Nils 1773-04-21 1803-11-28
    Syster     Nilsdotter Wallström, Christina
    Syster     Nilsdotter Wallström, Brita Elisabeth

Familjer

Familj för Nilsson Wallström, Nils och Ericsdotter, Brita

Gift Maka Ericsdotter, Brita ( * 1769-12-03 + 1811-05-19 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1797-12-01 Skeda, Östergötland, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Nilsdotter, Anna Lisa1798-08-151871-07-29
Nilsdotter, Stina1801-01-14
Nilsson, Peter1803-11-08