Anundsdotter Curtilia, Brita 1

Namn vid födseln Anundsdotter Curtilia, Brita
Kön kvinna
Ålder vid död 50 år, 11 månader, 29 dagar

Berättelse

Farmors Farmors Mormors Mormor Brita Andersdotter Curtilia.
Det verkar som om Wahlberg har tagit fel Brita Anundsdotter i antavlan.
Född i Koivulylä i Hietaniemi, död i Ruskola i Övertorneå.

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Brita Anundsdotter:
"Uppå anmodan infunno sig undertecknade att upteckna den Egendom Mickel Mickelsson Käyräswuopios i Ruskola efter sin hustru Brita Anundsdotter efter sig lämnadt warwid gifta dottern Anna och dess man Nils Johansson samt Eva och dess man Pär Adamsson i Witsaniemi jemte omyndiga sonen Johans och dottern rebeckas Förmyndare Johan Anundsson Heickilä i Armassari woro närvarande och blef Egendomen efter Mickel Käyräswuopios upgift antecknad."

(Inventarieförteckning)

Sedan Egendomen således som ofvan finnes blifwit antecknad så anmälte Fadren at gifta döttrarna Efwa och Anna i Hemfölgd fått uti contant och persedlar samt gästabud 1400 (riksdaler?) koppar och påstod i anseende hwartil at ogifta sonen Johan och dottren Rebecka skulle
undfå den förra ___________ 144:21.4
samt Rebecka Contant _____ 55:26.8
och alla Modrens gångkläder___ 29:24. .
(sedan fortsätter fördelningen en halv sida)
Hwarefter til delnings återstår ___ 447:37.-
Vid företagande av delningsman kommo Fadren och arfvingarne således öfverens at fadren i alltföralt ännu betalar till Sonen Johan för dess Möderne arf efter 1200 (riksdaler?) eller 66 RB: 32 SS och til hwarje dotter 33 RB: 16 SS; hwarutom alla arfwingarne efter Fadrens död ärfwa efter Lag utan att något genom testamente bortgifwas får; Hwartemot arfwingarne alt widare påstående at Möderne arf afstods, betyga d: 15 Martii 1781" (nämndemännen)

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1729-09-18 Armassaari, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
Död 1780-09-17      

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors farfars mormors mormor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Isaacsson Curtilius, Anund
Mor Jönsdotter Heikkilä, Margeta
         Anundsdotter Curtilia, Brita 1729-09-18 1780-09-17
    Bror     Anundsson Curtilius, Abraham 1733-04-19
    Bror     Anundsson Curtilius, Isac 1735-04-25
    Bror     Curtilius Anundsson, Anund 1737-02-02

Familjer

Familj för Mickelsson Käyräsvuopio, Mickel och Anundsdotter Curtilia, Brita

Gift Make Mickelsson Käyräsvuopio, Mickel ( * 1728-12-03 + 1795-05-13 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1753-04-03 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Mickelsdotter Käyräsvuopio, Anna1755-03-241831-01-06
Mickelsdotter Käyräsvuopio, Eva1756-08-061789-01-20
Mickelsson Käyräsvuopio, Johan1760
Mickelsdotter Käyräsvuopio, Rebecka1765