Brita Anundsdotter Curtilia 1

Namn vid födseln Anundsdotter Curtilia, Brita
Kön kvinna
Ålder vid död 50 år, 11 månader, 29 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1729-09-18 Armassaari, Hietaniemi, Norrbottens län  
 
Död 1780-09-17    
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Anund Isaacsson Curtilius
Mor Margeta Jönsdotter Heikkilä
         Brita Anundsdotter Curtilia
    Bror     Abraham Anundsson Curtilius
    Bror     Isac Anundsson Curtilius
    Bror     Anund Curtilius Anundsson

Familjer

    Familjy om Mickel Mickelsson Käyräsvuopio och Brita Anundsdotter Curtilia
Gift Make Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1753-04-03 Hietaniemi, Norrbottens län  
 
  Barn
 1. Anna Mickelsdotter Käyräsvuopio
 2. Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio
 3. Johan Mickelsson Käyräsvuopio
 4. Rebecka Mickelsdotter Käyräsvuopio

Media

Berättelse

Farmors Farmors Mormors Mormor Brita Andersdotter Curtilia.
Det verkar som om Wahlberg har tagit fel Brita Anundsdotter i antavlan.
Född i Koivulylä i Hietaniemi, död i Ruskola i Övertorneå.

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Brita Anundsdotter:
"Uppå anmodan infunno sig undertecknade att upteckna den Egendom Mickel Mickelsson Käyräswuopios i Ruskola efter sin hustru Brita Anundsdotter efter sig lämnadt warwid gifta dottern Anna och dess man Nils Johansson samt Eva och dess man Pär Adamsson i Witsaniemi jemte omyndiga sonen Johans och dottern rebeckas Förmyndare Johan Anundsson Heickilä i Armassari woro närvarande och blef Egendomen efter Mickel Käyräswuopios upgift antecknad."

(Inventarieförteckning)

Sedan Egendomen således som ofvan finnes blifwit antecknad så anmälte Fadren at gifta döttrarna Efwa och Anna i Hemfölgd fått uti contant och persedlar samt gästabud 1400 (riksdaler?) koppar och påstod i anseende hwartil at ogifta sonen Johan och dottren Rebecka skulle
undfå den förra ___________ 144:21.4
samt Rebecka Contant _____ 55:26.8
och alla Modrens gångkläder___ 29:24. .
(sedan fortsätter fördelningen en halv sida)
Hwarefter til delnings återstår ___ 447:37.-
Vid företagande av delningsman kommo Fadren och arfvingarne således öfverens at fadren i alltföralt ännu betalar till Sonen Johan för dess Möderne arf efter 1200 (riksdaler?) eller 66 RB: 32 SS och til hwarje dotter 33 RB: 16 SS; hwarutom alla arfwingarne efter Fadrens död ärfwa efter Lag utan att något genom testamente bortgifwas får; Hwartemot arfwingarne alt widare påstående at Möderne arf afstods, betyga d: 15 Martii 1781" (nämndemännen)

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Antavla

 1. Anund Isaacsson Curtilius
  1. Margeta Jönsdotter Heikkilä
   1. Brita Anundsdotter Curtilia
    1. Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
     1. Anna Mickelsdotter Käyräsvuopio
     2. Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio
     3. Johan Mickelsson Käyräsvuopio
     4. Rebecka Mickelsdotter Käyräsvuopio
   2. Abraham Anundsson Curtilius
   3. Isac Anundsson Curtilius
   4. Anund Curtilius Anundsson

Anor

Källhänvisningar

 1. Antavla över släkten Ollinen-Ruokojärvi