Anna Caisa Adamsdotter Kangas

Namn vid födseln Anna Caisa Adamsdotter Kangas
Kön kvinna

Berättelse

Farmors Morfars Fars syster Anna Caisa Adamsdotter Kangas
Malinlompolo ser det ut att stå i antavlan. Bodde med föräldrarna vid Kengis Finbladiga Sågvärk i 1810 års mantalslängd och uppgavs vara 16 år.

Berättelse

Inledningen till bouppteckningen efter Adam Henricsson Kangos (Pajala tingslags häradsrätt FII-1, Nr 13):

"Åhr 1826 den 25 October efter anmodan upteknades och wärderades af underteknade den egendom i löst och fast som Enkan Anna Erics dotter kristo edh dess sednare man aflidne Fjerdingsmannen Adam Henricsson Kangos till delning upgaf emellan bemälda Enka och dess med aflidne mannen sammanaflade Barn, Sönerne Isac och Adam Wilhelm samt döttrarne Anna Caisa gift med aflidne Comministerns Tornbergs son Henric Wilhelm Tornberg och Ewa gift med Fjerdingsmannen Fredric Andersson Koberg af hwilka icke någon war frånwarande.
förrättningen aflopp som följer..."

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1794      

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : farmors morfars faster

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Adam Henriksson Kangas17661826-04-01
Mor Anna Eriksdotter Erkki1764
    Bror     Henric Adamsson Kangas 1791
    Bror     Isac Adamsson Kangas 1792-12-07
         Anna Caisa Adamsdotter Kangas 1794
    Syster     Eva Adamsdotter Kangas 1796
    Syster     Lena Adamsdotter Kangas 1798
    Bror     Adam Wilhelm Adamsson Ruokojärvi 1801-10-29 1871-09-06
    Syster     Cicilia Adamsdotter Kangas 1803-09-02