Johanna Carolina Nestor

Namn vid födseln Johanna Carolina Nestor
Kön kvinna
Ålder vid död 59 år, 7 månader, 4 dagar

Berättelse

"Johanna Carolina nämnes däremot [till skillnad från sin tvillingsyster] i många <a target=_blank href="http://www.hardell.net/slhist/morfar/nestorbrev.htm">[av Kerstin Nestors] brev</a>. Av dessa framgår, att hon använde namnet Carolina som tilltalsnamn. Hon gifte sig 1862 med en snickare Lars August Andersson. Makarna fick tre barn, alla pojkar. Familjen bodde först i Västerlösa socken, i breven kallad ’Westlösa’ men flyttade 1872 till Linköping, där båda makarna blev anställda hos fru Johanna Lindeberg. Den äldste av sönerna Carl August föddes den 17 maj 1864. Han omtalas i ett flertal av breven och kallas då August. Ibland nämnes han samtidigt med kusinen Ester (Se under 1 ovan). De var jämngamla. Båda nämnes i positiva ordalag. Även den näst äldste av Carolinas söner, Gunnar, född den 10 aug. 1869, nämnes i ett av breven."
http://www.hardell.net/slhist/morfar/pm-se.htm"
I folkräkningen 1890 bor Johanna Carolina i Uppsala med make och två söner. Carl August var fil. kand, vilket kan vara orsaken till att hela familjen flyttat till Uppsala. Hon dog där den 3 mars 1892, bara två dagar efter sin man. Dödsorsaken var densamma: "Influensa et pneumonia". De tre sönerna tycks ha blivit kvar i Uppsala. De tog alla efternamnet Wallner.
------------------------------------------------------------------------------------
"Johanna Carolina, [as opposed to her twin sister] however, is mentioned in many [of <a target=_blank href="http://www.hardell.net/slhist/morfar/nestorbrev-en.htm">Kerstin Nestor's] letters</a>. From these it shows, that she used the name Carolina as first name. She was married in 1862 to a carpenter, Lars August Andersson. The couple had three children, all boys. The family lived first in Västerlösa parish, in the letters called "Westlösa" but moved to Linköping in 1872, where both spouses were employed by Mrs Johanna Lindeberg. The eldest of the sons, Carl August, was born on May 17, 1864. He is mentioned in a number of letters and is called August. Sometimes he is mentioned together with his cousin Ester (See 1 above). They were the same age. Both are mentioned in positive terms. Also the second-oldest of Carolina's sons, Gunnar, born Aug. 10. 1869, is mentioned in one of the letters."
Source: http://www.hardell.net/slhist/morfar/pm-en.htm
In the 1890 census, Johanna Carolina is living in Uppsala with her husband and two sons. Carl August has a university deegree and that might be the reason that the whole family moved to the university town of Uppsala. She died there om March 3 1892, only two days after her husband. The cause of death was the same: Influenza and pneumonia. The three sons seem to have stayed in Uppsala. They all took on the family name of Wallner.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1832-07-30 Slaka, Östergötland, Sverige    
Död 1892-03-03 Uppsala, Uppsala län Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, Fjärdingsroten, SE/ULA/11632/A I ac/11 (1889-1893) sid 241  

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : morfars farmors syster

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Anders Andersson Nestor1796-02-131866-01-22
Mor Anna Lisa Nilsdotter1798-08-151871-07-29
    Syster     Anna Sophia Nestor 1821-09-17 1888-07-28
    Bror     Albrecht Haglund 1823-11-27 1871-10-10
    Syster     Josephina Albertina Nestor 1832-07-30 1870-03-02
         Johanna Carolina Nestor 1832-07-30 1892-03-03
    Bror     Per Johan Nestor 1826-05-25 1837-06-16
    Bror     Carl Gustaf Nestor 1835-09-04 1917-11-09
    Syster     Christina Nestor 1838-10-14 1914-10-10
    Syster     Lovisa Nestor 1841-04-10 1928-09-12

Familjer

Familj för Lars August Andersson och Johanna Carolina Nestor

Gift Make Lars August Andersson ( * 1830-01-26 + 1892-03-01 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1862-11-04 Västerlösa, Östergötland, Sverige Västerlösa kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00442/C/6 (1861-1878) sid 191  
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Carl August Andersson Wallner1864-05-171900-07-23
Erik Gunnar Andersson Vallner1869-08-101944-09-24
Anders Hjalmar Andersson Wallner1872-10-031900-07-02