Nils Otto Adolf Dam Baumgardt

Namn vid födseln Baumgardt, Nils Otto Adolf Dam
Kön man
Ålder vid död 84 år, 3 månader, 26 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1907-09-17 Linköping, Östergötland, Sverige  
 
Död 1992-01-13 Linköping, Östergötland, Sverige  
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Nils Otto Baumgardt
Mor Maria Christina Juliana (Nana) Dam
         Nils Otto Adolf Dam Baumgardt
    Syster     Greta Juliana Dam Baumgardt
    Bror     Stig Nils Adolf Dam Baumgardt
    Bror     Nils Gösta Dam Baumgardt

Familjer

    Familjy om Nils Otto Adolf Dam Baumgardt och Birgit Bäckström
Gift Maka Birgit Bäckström
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1939-07-06 Vårdnäs, Östergötland, Sverige  
 
  Barn
 1. Ann-Mari Baumgardt
 2. Ulla Catharina Baumgardt
 3. Margareta Baumgardt

Media

Berättelse

Morfar Nils Otto Adolf Dam Baumgardt
Avlade studentexamen i Linköping 1926 och blev jur kand i Stochholm 1932. Därpå följde tingsmeritering 1932-35, tjänsgöring som fiskal och assessor vid Göta Hovrätt. 1949-50 var han revisionssekreterare vid Högsta Domstolen. 1950 utnämndes han till häradshövding i Bollnäs domsaga och var då landets yngste häradshövding. Detta ämbete innehade han till sin pensionering 1974. Under sin tid i Bollnäs hade han många förtroendeuppdrag. Bland annat var han ordförande i arrendenämnden i Kopparbergs och Gävleborgs län och ordförande i utskrivningsnämnden vid Hälsinge sjukhus. Han fick utmärkelsen Kommendör av Nordstjärneorden, 1:a klassen.

Som pensionär återvände Nils Baumgardt till sin hemstad Linköping. Han bibehöll intresset för juridiken. Han gjorde den historiska sammanställningen Rättsväsendet i Kinda härad och höll föredrag om Östgötalagen i lokalradion. Han ägnade sig åt släktforsning och skrev ett omfattande arbete om sin morfars far Carl Erasmi Dam, hans släkt och hans fajansfabrikation. Han gjorde även släktutrednigar om sin mormors och sin farmors släkter.

Inför hans 50-årsdag skrevs följande i Ljusnan den 16/9 1957:
"Häradshövding Nils Baumgardt, Bollnäs. Domaren vid Bollnäs domsagas häradsrätt är östgöte till börden, född i Linköping och student där 1926. Efter jur. kand.-examen i Stockholm 1932 följde tingstjänstgöring i Kinda och Ydre domsaga, assessor vid Göta hovrätt i Jönköping 1944, tingsdomare i Alingsås 1945 samt t. f. revisionssekreterare i Stockholm 1949. Från 1950 har han varit häradshövding i Bollnäs domsaga. Häradshövding Baumgardt är en mild domare som ingen anklagad behöver stå och darra inför, men låter fördenskull inte nåd gå före rätt utan hör detaljerat alla synpunkter och dömer efter lagens bokstav. Under sin tid i Bollnäs har han också blivit mycket värderad av nämndemän, åklagare och domsagans personal. Hans maktpåliggande ämbete tar det mesta av hans tid i anspråk och det sam blir över ägnar han främst åt sin familj. Han är dock medlem i Rotary, där han varit president en period, samt sitter ordförande i den delegation inom Gävleborgs län som har hand om eleverna vid bl. a. Höghammars skolhem."

Antavla

 1. Nils Otto Baumgardt
  1. Maria Christina Juliana (Nana) Dam
   1. Nils Otto Adolf Dam Baumgardt
    1. Birgit Bäckström
     1. Ann-Mari Baumgardt
     2. Ulla Catharina Baumgardt
     3. Margareta Baumgardt
   2. Greta Juliana Dam Baumgardt
   3. Stig Nils Adolf Dam Baumgardt
   4. Nils Gösta Dam Baumgardt

Anor