Wallström, Nils

Namn vid födseln Wallström, Nils
Kön man
Ålder vid död 70 år, 10 månader, 7 dagar

Berättelse

Morfars Farmors Morfars Far Nils Wallström, 1736 - 6/11 1806
Född i Törnevalla. Gifte sig 1758. Flyttade tillsammans med hustrun och sonen Nils 1789 från S:t Lars socken till Smacka i Skeda socken. De verkar då ha köpt gården 1/4 mantal Smacka.

Berättelse

Ur Nils Wallströms bouppteckning (Hanekinds häradsrätt FII:11 1799-1811 sid. 2051):
"År 1806 den 17 november, blef på wederbörandes begä-
ran Laga Bouppteckning på Qwarlåtenskapen efter
inhysesmannen Nils Wallström i Smacka Skeda Sochn
hwilken blef genom döden afliden den 8:e sistlidna
i denna månad, och som Enkeman nu efter sig lem-
nadt flera arfvingar Är 2ne döttrar neml. Christina
gift med Torparen Eric Jonsson i Högloftett på Ånvega
ägor och härwid närwarande samt Brita
Elisabeth, efwen gift och fjärran härifrån, bonnde
uti Hälsingeland, hwilken icke härwid kunnat
blifwa närwarande; och tillika Afledna Sonen
Nils Nilssons i Smacka omyndige 3ne barn, en Son
och 2ne döttrar, till hwilkas bewakande
swar närwarande deras lagligen tillförordnade
förmyndare danemannen hwälbeskedelige Jonas Anders-
son i Tornberga.. Boupteckningen företogs och be-
fants efter Sonahustrun Enkan Brita Ericsdotters
uppgifwande i den ordning som följer neml."
(Sedan följer invantarierna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1736 Törnevalla, Östergötland, Sverige    
Död 1806-11-08 Smacka, Skeda, Östergötland, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farmors morfars far

Familjer

Familj för Wallström, Nils och Andersdotter, Lisa

Gift Maka Andersdotter, Lisa ( * 1727-03-19 + 1793-04-19 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1760-02-03 S:t Lars, Linköping, Östergötland, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Nilsdotter Wallström, Christina
Nilsdotter Wallström, Brita Elisabeth
Nilsson Wallström, Nils1773-04-211803-11-28