Ericsdotter, Brita

Namn vid födseln Ericsdotter, Brita
Alias Nilsson, Brita
Kön kvinna
Ålder vid död 41 år, 5 månader, 16 dagar

Berättelse

Morfars Farmors Mormor Brita Ericsdotter, 3/12 1769 - 19/5 1811
Född i Skålebo i Skeda socken 3/12 1769. Gifte sig 1797 och fick tre barn innan hon blev änka 1803. Gifte om sig 1809 med bonden Peter Jonsson, född 10/1 1776 och inflyttad till Skeda från S:t Lars 1808. Makarna och de tre barnen flyttade till Björkebergs socken i april eller maj 1810. De fick en son, Johan Gustaf, född i Björkeberg 14/5 1810. Båda makarna avled i Björkeberg 1811.

Berättelse

Ur Nils Wallströms bouppteckning (Hanekinds häradsrätt FII:11 1799-1811 sid. 2051):
"År 1806 den 17 november, blef på wederbörandes begä-
ran Laga Bouppteckning på Qwarlåtenskapen efter
inhysesmannen Nils Wallström i Smacka Skeda Sochn
hwilken blef genom döden afliden den 8:e sistlidna
i denna månad, och som Enkeman nu efter sig lem-
nadt flera arfvingar Är 2ne döttrar neml. Christina
gift med Torparen Eric Jonsson i Högloftett på Ånvega
ägor och härwid närwarande samt Brita
Elisabeth, efwen gift och fjärran härifrån, bonnde
uti Hälsingeland, hwilken icke härwid kunnat
blifwa närwarande; och tillika Afledna Sonen
Nils Nilssons i Smacka omyndige 3ne barn, en Son
och 2ne döttrar, till hwilkas bewakande
swar närwarande deras lagligen tillförordnade
förmyndare danemannen hwälbeskedelige Jonas Anders-
son i Tornberga.. Boupteckningen företogs och be-
fants efter Sonahustrun Enkan Brita Ericsdotters
uppgifwande i den ordning som följer neml."
(Sedan följer invantarierna)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1769-12-03 Skeda, Östergötland, Sverige i Skålebo  
Död 1811-05-19 Björkeberg, Östergötland, Sverige    
Begravning 1811-05-26 Björkeberg, Östergötland, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farmors mormor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Hindricson, Eric1727
Mor Pehrsdotter, Anna
         Ericsdotter, Brita 1769-12-03 1811-05-19

Familjer

Familj för Nilsson Wallström, Nils och Ericsdotter, Brita

Gift Make Nilsson Wallström, Nils ( * 1773-04-21 + 1803-11-28 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1797-12-01 Skeda, Östergötland, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Nilsdotter, Anna Lisa1798-08-151871-07-29
Nilsdotter, Stina1801-01-14
Nilsson, Peter1803-11-08

Familj för Jonson, Peter och Ericsdotter, Brita

Gift Make Jonson, Peter ( * 1776-01-10 + 1811 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1809