Olofsson Dahlman, Swen

Namn vid födseln Olofsson Dahlman, Swen
Kön man

Berättelse

Mormors Mormors Mormors Far Swen Olofsson Dahlman
Står som far vid Annica Dahlmans födelse i Hasslösa församling i Skaraborgs län 1792.
Det föddes ingen Sven i Hasslösa församling åren 1755-1759 enligt födelseboken (C:3). Enligt Hasslösa församlings husförhörslängd 1778-1800 bor Swen med hustru och barn på Springestorp. Där namnges även fem barn. Om Swen står det att han "Wistas i Göteb: vid Artilleriet". I Hasslösa församlings husförhörslängd 1770-1777 (A:1) verkar familjen inte ha bott på Springestorp.
I 1802 års mantalslängd är Swen Dahlman och hans (icke namngivna) hustru inhyseshjon och mantalsbefriade.
1803 står något skrivet i marginalen som ser ut som "Han brack" (bräckt?), "1 dags". Liknande anmärknigar fins för flera personer.
1804 står det något i marginalen igen, "Han ... i Götheborg..."
1805 finns tre personer i hushållet. Trots att det bara är "Sven Dalmans" som står i mantalslängden verkar han själv inte tillhöra hushållet, för det finns ingen man, endast en hustru och två som är "uteslutne ur mantal": en minderårig och en av "andre ordsaker". Annika, 5 år är den minderåriga. "Han tjänstgörande", berättas det i marginalen.

I husförhörslängden 1805-12 (AI:3 sid 23) står de under Rödjan, som kommer direkt efter Springestorp. Artilleristen Swen Dahlman, född 1758 med nustru och barn. Det står att de har flyttat, men inte när eller vart.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1758      

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : mormors mormors mormors far

Familjer

Familj för Olofsson Dahlman, Swen och Andersdotter, Greta

Gift Maka Andersdotter, Greta ( * 1751 + ... )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål        
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Svensdotter Dahlman, Caisa1778
Swensdotter Dahlman, Maria1780
Swensson Dahlman, Anders17861786
Swensson Dahlman, Anders1788
Svensdotter Dahlman, Annika1792-09-161856-01-20