Mickelsdotter Käyräsvuopio, Eva

Namn vid födseln Mickelsdotter Käyräsvuopio, Eva
Kön kvinna
Ålder vid död 32 år, 5 månader, 14 dagar

Berättelse

Farmors Farmors Mormors Mor Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio, 6/8 1756 - 20/1 1789
Född i Ruskola och döpt den 8/8 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Död i Vitsaniemi Hietaniemi [7].

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Brita Anundsdotter:
"Uppå anmodan infunno sig undertecknade att upteckna den Egendom Mickel Mickelsson Käyräswuopios i Ruskola efter sin hustru Brita Anundsdotter efter sig lämnadt warwid gifta dottern Anna och dess man Nils Johansson samt Eva och dess man Pär Adamsson i Witsaniemi jemte omyndiga sonen Johans och dottern rebeckas Förmyndare Johan Anundsson Heickilä i Armassari woro närvarande och blef Egendomen efter Mickel Käyräswuopios upgift antecknad."

(Inventarieförteckning)

Sedan Egendomen således som ofvan finnes blifwit antecknad så anmälte Fadren at gifta döttrarna Efwa och Anna i Hemfölgd fått uti contant och persedlar samt gästabud 1400 (riksdaler?) koppar och påstod i anseende hwartil at ogifta sonen Johan och dottren Rebecka skulle
undfå den förra ___________ 144:21.4
samt Rebecka Contant _____ 55:26.8
och alla Modrens gångkläder___ 29:24. .
(sedan fortsätter fördelningen en halv sida)
Hwarefter til delnings återstår ___ 447:37.-
Vid företagande av delningsman kommo Fadren och arfvingarne således öfverens at fadren i alltföralt ännu betalar till Sonen Johan för dess Möderne arf efter 1200 (riksdaler?) eller 66 RB: 32 SS och til hwarje dotter 33 RB: 16 SS; hwarutom alla arfwingarne efter Fadrens död ärfwa efter Lag utan att något genom testamente bortgifwas får; Hwartemot arfwingarne alt widare påstående at Möderne arf afstods, betyga d: 15 Martii 1781" (nämndemännen)

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1774-04-22 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
Födelse 1756-08-06 Ruskola, Övertorneå, Norrbotten, Sverige    
Död 1789-01-20 Risudden (Vitsaniemi), Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors farmors mormors mor

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Mickelsson Käyräsvuopio, Mickel1728-12-031795-05-13
Mor Anundsdotter Curtilia, Brita1729-09-181780-09-17
    Syster     Mickelsdotter Käyräsvuopio, Anna 1755-03-24 1831-01-06
         Mickelsdotter Käyräsvuopio, Eva 1756-08-06 1789-01-20
    Bror     Mickelsson Käyräsvuopio, Johan 1760
    Syster     Mickelsdotter Käyräsvuopio, Rebecka 1765